דף הבית

1. לקסיקון בנושא ארגון וניהול עסקים (3310 ערכים)

מילון שנועד להיות מדריך ומכוון לידע המגוון הדרוש למנהלים ולמנוהלים כדי לשפר את הניהול באמצעות פיתוח עצמי, כולל הבנת אסטרטגיות הניהול והאמצעים הטכנולוגיים והמתודולוגיים בארגון.

2. לקסיקון בנושא ביטוח וניהול סיכונים (2188 ערכים)

המבחר הרחב ביותר של מונחים והסברים בתחום הביטוח, קופות הגמל והפנסיה שבהם עשויים להיתקל הן אנשי המקצוע והן הציבור הרחב בשעה שהם שוקלים עשיית ביטוח או קבלת ייעוץ בתחומים אלה.

3. לקסיקון בנושא בנקאות ושוק ההון (8070 ערכים)

מילון שנועד לסייע לבנקאים וללקוחותיהם להבין זה את זה על ידי הבנת הלשון שבה משתמש הבנק ודרך פעולתו. הוא מתאר את מיגוון האירועים והמכשירים הפועלים בשוק זה בצורה מוסמכת ומעודכנת.

4. לקסיקון בנושא יחסי עבודה (1722 ערכים)

מונחים בתחום הרגיש והנוגע בפעולות היום-יומיות שלנו, הכולל איגודים מקצועיים, דיני עבודה, הנעת עובדים, זכויות וחובות וכיו"ב. מונחים חיוניים למערכת כולה - מעסיקים ומועסקים.

5. לקסיקון בנושא ייצור ותפעול (2378 ערכים)

מילון המגדיר את המונחים הכרוכים במשאבים ובדרכים העומדים לרשות ארגון כדי להפוך תשומות לתפוקות, כדי להשיג אפקטיביות תפעולית אופטימלית וכן בתורות הקשורות באלה.

6. לקסיקון בנושא כלכלה וסטטיסטיקה (4504 ערכים)

מילון מקיף ומהימן של המונחים, התיאוריות הכלכליות, המוסדות, האירועים והמגמות בכלכלה העולמית והמקומית, הנדרשים לכל מי שרוצים ללמוד על הנעשה בתחומים אלה או לרענן את ידיעותיהם.

7. לקסיקון בנושא מחשבים ומערכות מידע (4826 ערכים)

המחשבים תופסים היום מקום שלא ניתן לוותר עליו בכל אחד מתחומי הכלכלה, המינהל והעסקים. הבנת דרך פעולתם והכרת המונחים הקשורים בהם הן תנאי לנטילת חלק בעבודת ארגון כלשהו.

8. לקסיקון בנושא מידות ומשקלות (285 ערכים)

מילון המאפשר הבנת המידות והמשקלות במדינות שונות ובתקופות שונות. כלומר, בין אלה המשמשים כיום לבין אלה ששימשו בעבר או שהם משמשים ציבור מסוים.

9. לקסיקון בנושא משאבי אנוש (1375 ערכים)

הבהרת מונחים באחד הנושאים הרגישים והמסובכים ביותר במערכת הארגונית. מערכת זו מחייבת תקשורת מתמדת בין הנוטלים בה חלק, ושפה אחת היא תנאי מוקדם למניעת אי-הבנות.

10. לקסיקון בנושא שיווק ופירסום (3208 ערכים)

הגדרת מונחים ושיטות בשני תחומים מרכזיים בתמהיל העסקים של חברות פרטיות וציבוריות. בתקופתנו השתנו שיטות המכירה והפרסום באמצעות תפיסות וטכנולוגיות חדשות שחשוב להבינן.

11. לקסיקון בנושא תיקשורת (1397 ערכים)

הצגת מונחי עולם התקשורת על ענפיו השונים - כתובה או אלקטרונית - ודרכי פעולתם, תקשורת החוצה גבולות ותרבויות. המילון, בשלב זה, הוא חלקי בלבד והוא יורחב בחודשים הבאים.

12. לקסיקון בנושא חשבונאות וביקורת (2744 ערכים)

הסבר של מונחים תיאורטיים ומעשיים העוזרים להתגבר על הז'רגון המקצועי ועל הביטויים הטכניים השונים כדי להוות מדריך בתחום זה לכל מי שמצוי בעולם העסקים.

13. לקסיקון בנושא מקרקעין (2214 ערכים)

מילון שנועד להיות כלי להבנת שפת המקצוע לכל מי שעוסק בתחום: קבלנים ובעלי מלאכה אך בעיקר רוכשי דירות ונכסים אחרים שיוכלו למצוא הסברים למונחים שונים המשפיעים על מה שהם מקבלים.

14. לקסיקון בנושא דיני עסקים (1966 ערכים)

מילון שנועד להגדיר מונחים ולתת הסברים לצדדים המשפטיים המגוונים המלווים את המערכת הכלכלית בתחומיה השונים. הגדרות והסברים המיועדים לעזור במיוחד למי שאינו בעל מקצוע ונתקל בנושאים אלה.

15. לקסיקון בנושא תחבורה (1824 ערכים)

תנועה של אנשים וסחורות ממקום למקום - היא גורם מרכזי בכלכלה ובעולם העסקים. התחום מקיף תחבורה ימית, אווירית ויבשתית וכל אחד מאלה מתחלק לתחומי משנה, שבכל אחד מהם מאות מונחים ומושגים הקשורים לתחום.

16. ראשי תיבות עבריים (1014 ערכים)

עולם העסקים והקשור בו משוּפע בראשי תיבות שהם כתיב מקוצר של מושג. בדרך כלל הם מצוינים באמצעות האות הראשונה, או האותיות הראשונות, של המושג ולרוב יש בהם גרשיים. לפעמים אותם ראשי תיבות משמשים יותר ממושג אחד ואלה מובאים בערך האחד אחרי השני. הגולשים יצטרכו לבחור במושג המתאים על פי העניין.

17. ראשי תיבות לועזיים (1871 ערכים)

עולם העסקים והקשור בו משוּפע בראשי תיבות שהם כתיב מקוצר של מושג. לעתים הכתיב המקוצר הזה מופיע באותיות לועזיות. בדרך כלל ראשי התיבות מצוינים באמצעות האות הראשונה, או האותיות הראשונות, של המושג ולרוב יש בהם גרשיים. לפעמים אותם ראשי תיבות משמשים יותר ממושג אחד ואלה מובאים בערך האחד אחרי השני. הגולשים יצטרכו לבחור במושג המתאים על פי העניין.
מספר הערכים בכל הלקסיקונים: 44896

לצפיה מרוכזת בכל הערכים - מילון מעות - מילון עברי-אנגלי/אנגלי-עברי של כל לקסיקוני מעות.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022