ראיון מובנה משאבי אנוש
לועזית: structured interview

ראיון אישי לאיסוף נתונים ראשוניים, שבו המראיין נאמן למתכונת עקבית, קבועה מראש, הן של תוכן השאלות והן של הסדר שבו הן נשאלות, ולפיכך נקרא ראיון זה גם 'ראיון סגור' (CLOSED END INTERVIEW). יתרונותיו של ראיון כזה הם: אחידות המתקבלת מצורת הצגת השאלות; הטיה מינימלית בשל אופי והתנהגותו של המראיין, משום שהמראיינים יכול שלא יהיו ברמה גבוהה מאד; קל להשוות תגובות של מרואיינים שונים; חסכון בזמן ובכסף ויכולת עיבוד סטטיסטי פשוט ומהיר של התוצאות בלי שהפירוש להן תלוי במדות החוקר ובהשקפותיו. חסרונו הוא שהתשובות שניתן לקבל בראיון כזה הן בעיקר כמותיות ולא תשובות לעומק. לפיכך מכונה ראיון כזה גם 'ראיון כמותי' (QUANTITATIVE INTERIEW).