דף הבית משאבי אנוש
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
האצלה delegation - האצלת סמכויות delegation of authority - הבלעת מידע information absorbing - הבנה מילולית literal understanding - הבניה structuring - הבניית פעילויות structuring of activities - הבנת תפקיד position understanding - הגברת קצב speed-up - הגדרת תפקיד job definition - הגינות מיון classification honesty - הגנת הפרטיות privacy protecting - הגשמה עצמית self fulfillment - הדדיות interaction - הדוניזם hedonism - הדמיה simulation - הדרכה training - הדרכה לרגישות sensitivity training - הדרכה מובנית built-in training - הדרכה מחדש retraining - הדרכה מחוץ לעבודה off the job training - הדרכה קדם שירותית pre-service training - הדרכה תוך התפקיד on-the-job training (OJ) - הדרכה, שיטות - הדרכת יחסי עיסוק job relations training (JRT) - הדרכת מוכרנים salespeerson training - הדרכת מעריכים appraisers training - הדרכת עובדים employees training - הדרכת שיטות עיסוק job methods training (JMT) - הוגנות equity - הודעה notice - הודעת פיטורים redundancy notice - הוליזם holism - הון אנושי human capital - הון חברתי social capital - הוצאת אוויר blow-off steam - הוראה instruction - הוראות הדרכת עיסוק job instruction training (JIT) - הורדה בדרגה demotion - הזדמנויות opportunities - הזדמנות קידום promotion opportunities - הזדמנות שווה לתעסוקה equal employment opportunity - הזייה reverie - החזיה מרחבית visualization - החזר הוצאות reimbursement - החלטה להשתתף decision to participate - החלטה מוטעית חיובית false positive decision - החלטה מוטעית שלילית false negative decision - הטיה לחומרא strictness bias - הטיה לקולא leniency bias - הטיית מראיין interviewer bais - הטית מרכז central tendency - הטית קצוות extremist tendency - הטלה פנימה introjection - הטמעה assimilation - הטמעת יעדים target assimilation - הטפת מוסר gnisilarom - היזון חוזר feedback - היטל projection - היעדר אתגר absence of challenge - היעדרות absence - היקף תפקיד tour of duty - הישג achievement - הישגי סטטוס status attainment - הישגיות attainment - הישגים, מבחן - הכוונה work instruction - הכחשה denial - הכנסה לתפקיד induction - הכנסה פסיכולוגית psychic income - הכנת משאבי אנוש human resources preparation - הכשרה training - הכשרה מקצועית professional training - הכשרה מתוכננת planned training - הכשרה תוך כדי עבודה on the job training (OJT) - הלימות שכר wage fit - המחרת עיסוק job pricing - הנדסת אנוש human factors engineering - הנחת אספסוף rabble hypothesis - הנעה motivation - הנעה למצוינות elite directed motivation - הנעה תת־הכרתית unconscious motivation - הנעה, תורת motivation theory - הנעל השנייה the-other-shoe - הסגת גבול encroachment - הסכמת מעמד status agreement - הסמכה authorization -
הסמלה בלתי פורמלית informal codification - הסתגלות לעבודה adjustment to work - העברה transfer - העברה (2) transference - העלאה בדרגה promotion - העסקה employment - העסקה סמלית tokenism - הערכה appraisal - הערכה (2) evaluation - הערכה מקצועית professional valuation - הערכה משותפת mutual rating - הערכה מתמשכת continuous evaluation - הערכה עצמית self appraisal - הערכה קבוצתית group appraisl - הערכת ביצוע performance appraisal - הערכת הישגים performance rating - הערכת כפופים subordinates appraisal - הערכת ממונים superiors appraisal - הערכת משרות position evaluation - הערכת עובדים merit rating - הערכת עיסוקים job evaluation - הערכת עמיתים peer appraisal - הערכת תכנית הדרכה training program evaluation - הערת גיליון marginalia - העשרת עיסוקים job enrichment - העשרת עיסוקים אישית tnemhcirne personal job - העשרת תפקיד position enrichment - הפגת פחדים - הפחתה attrition - הפנמה internalization - הפנמת מטרות משנה sub-goals internalization - הפצת ידיעות grapevine - הפרדה segmentation - הפרה infraction - הפתעה surprise - הצבה assignment - הצבה בין מחלקתית interselling - הצגה מראש מוחשית של תפקיד realistic job previews (RJP) - הצטרפות accession - הצעת עבודה job offer - הקבצת מטלות duties grouping - הקבצת עיסוקים jobs grouping - הקצאת עבודה allocation of work - הרחבת עיסוק job enlargement - הרחבת תפקיד position enlargement - הרצאה lecture - השוואת גורמים factor comparison - השוואת זוגות pair comparison - השכלה פורמלית formal education - השלכתי, מבחן - השלמה resignation - השלמת משפטים, מבחן - השמה לעיסוק job placement - השמה מחדש reassignment - השעיה suspension - השפעה persuasion - השפעה חיצונית external influences - השפעת גומלין interaction - השפעת מעריך appraisor influence - השפעת ניגודים contrast effect - השפעת סטריוטיפ stereotype effect - השקעה כללית בהון אנושי general investment in human capital - השקעה ספציפית בהון אנושי specific investment in human capital - השתייכות relatedness - השתלבות, מבחן - השתמטות soldiering - השתתפות ישירה direct participation - השתתפות סביב משימות ביצועיות task-centered participation - התאמת יתר Over qualification - התווית אסטרטגיה strategic gating - התייבשות מערכת system drying - התייעצות מנחה directive counseling - התיישנות כישורים skills obsolescence - התלכדות קבוצתית group cohesiveness - התמדה inertia - התמחות specialization - התנהגויות משימה task behavior - התנהגויות, מדידת - התנהגות דפנסיבית defensive behavior - התנהגות מכשילה dysfunctional behavior - התנהגות מסוג א A type behavior - התנהגות מסוג ב B type behavior - התנהגות מתגוננת defensive behavior - התנהגות מתוך מפח frustrated behavior - התניית הפעלה operant conditioning - התערבות בתהליך process intervention -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022