דף הבית משאבי אנוש
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
סבב תפקידים rotation - סביבת עיסוק job environment - סגולה attribute - סגילות adaptability - סגל טכני technostructure - סגל מנהלתי support staff - סגן assistant - סגנון קוגנטיווי cognitive style - סדנת קריירה carreer workshop - סובלימציה sublimation - סוג class - סוג מקצועי professional grade - סוג משרה class of position - סוחר מוסמך authorized dealer - סוכן agent - סוכן אזורי regional agent - סוכן איסוף collectinig agent - סוכן בלעדי sole agent - סוכן בעבודה חלקית part time agent - סוכן בעבודה מלאה full time agent - סוכן גבייה colecting agent - סוכן דל-קרדרה del credere agent - סוכן הפצה distributing agent - סוכן יבוא import agent - סוכן יצוא export agent - סוכן לא מקצועי non professional agent - סוכן מורשה authorized agent - סוכן מיוחד special agent - סוכן מיקרי account agent - סוכן מסחרי commercial agent - סוכן מפעלים manufacturer's agent - סוכן מקצועי professional agent - סוכן משנה sub agent - סוכן נוסע travelling salesperson - סוכן סיטונאי wholesale agent - סוכן עמיל commission agent - סוכן עצמאי independent agent - סוכן רכישה purchasing agent - סוכן שילוח forwarding agent - סוכן שינוי change agent - סוללת הישגים achievement battery - סוללת מבחנים battery of tests - סולם בחירה כפויה forced choice scale - סולם גרפי trait-graphic scale - סולם דרגות grades scale - סולם הערכה rating scale -
סולם הערכה שגרתי conventional rating scale - סולם התנהגויות behaviorally based scales - סולם התקדמות עיסוקים job ladder progression - סולם מאה - סולם מעורב תקן mixed-standard scale - סולם עוגן התנהגותי behaviorally anchored rating scale - סולם עונשים penalty scale - סולם עיסוקים positions scale - סולם ציפיות התנהגותיות behavioral expectations scale - סולם תצפית התנהגותי behavioral observation scale - סופר אגו super ego - סוציאליזציה socialization - סוציאליזציה ארגונית organizational socialization - סוציודרמה sociodrama - סוציולוגיה של בהמות cow sociology - סוציולוגיה תעשייתית industrial sociology - סוציומטרי, מבחן - סוציומטרייה sociometrics - סחיטה - סטאז' internship - סטנדרטיזציה standartization - סטראוטיפ stereotype - סיבתיות causation - סידור עיסוקים ranking system - סיווג classification - סיווג מקצועי occupational classification - סיווג משרות position classification - סיווג עיסוקים job classification - סיוע לפיקוח supportive supervision - סיירות scouting - סיכת חיבור linking pin - סימולציה simulation - סיקור שדה field review - סכסוך בין שליחותי intersender conflict - סכסוך בין־אישי interpersonal conflict - סכסוך הרבים collective dispute - סכסוך תוך קבוצתי intragroup conflict - סכסוך תפקידים תוך־שליחותי intrasender role conflict - סמי־אקדמאי semi-academic - סמכות אישית personal competence - סמכות בשל ידע authority of knowledge - סמכות בשל מצב authority of situation - סקר לאבחון עיסוקים job diagnostic survey - סקר עמדות attitude survey - סתירה בין מניעים conflict of motives - סתירת גישה־גישה approach- approach conflict -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022