דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
זבל garbage - זהות identification - זוגיות parity - זום zoom - זומבי zoomby - זחלן spider - זי-80 Z80 - זיהוי recognition - זיהוי דגמים - זיהוי דיבור speech recognition - זיהוי הפרעת קלט/פלט input identification - זיהוי קובץ file identification - זיהוי קול voice recognition - זיהוי תבניות pattern recognition - זיהוי תווי דיו מגנטית magnetic ink character recognition (MICR) - זיהוי תווים character recognition - זיהוי תווים אופטי optical character recognition (OCR) - זיווג הדוק tightly coupled - זיכרון storage - זיכרון אקוסטי acoustic memory - זיכרון בגישה אקראית Random Access Memory (RAM) - זיכרון בועות bubble memory - זיכרון בלתי נדיף non-volatile memory - זיכרון בפועל - זיכרון בקרה control memory - זיכרון גישה מהירה access-rapid memory - זיכרון דינמי dynamic memory - זיכרון דינמי בגישה אקראית - זיכרון וירטואלי virtual storage - זיכרון חיצוני external storage - זיכרון מגנטי magnetic memory - זיכרון מדומה - זיכרון מוליך־למחצה semiconductor memory - זיכרון מטמון cache memory - זיכרון מיידי scratch pad memory - זיכרון מתחדש regenerative memory - זיכרון נדיף volatile memory - זיכרון נתונים חיצוני carrier data - זיכרון סטטי static memory - זיכרון סמיכותי associative stovage associative memory - זיכרון עבודה working memory - זיכרון עזר - זיכרון עיקרי - זיכרון פחות שמיש least frequently used memory - זיכרון פנימי internal memory - זיכרון קבוע בגישה אקראית random access memory static - זיכרון קו מושהה delay line store - זיכרון קריאה בלבד Read-Only Memory - זיכרון ראשי main main storage - זיכרון שכבה דקה thin-film memory - זיכרון, הגנת - זימון call - זיקה interest - זכות privilege - זכות גישה access right - זכות קריאה/כתיבה write privilege - זמינות availability - זמן איתור seek time - זמן אמיתי real time - זמן בדיקת תכנית program testing time - זמן בטל idle time - זמן ביצוע execution time -
זמן בלתי יעיל ineffective time - זמן גישה access time - זמן דמימה down time - זמן האצה start time - זמן הוראה instruction time - זמן הורדה takedown time - זמן היאחזות binding time - זמן הידור compilation time - זמן היתחדשות regeneration period - זמן היתפשטות propagation time - זמן הכפלה multiplication time - זמן המתנה latency time waiting time - זמן העברה transfer time - זמן הצבה positioning time - זמן השבתה dead time - זמן השבתה (2) down time - זמן השבתה (3) off time - זמן התקנה installation time - זמן זמין available time - זמן חיבור/חיסור add-subtract time - זמן חיפוש search time - זמן יחידת העיבוד המרכזית - זמן ייחוס reference time - זמן יע"מ CPU time - זמן יעיל effective time - זמן יצרני productive time - זמן כשל decay time - זמן מחזור cycle time - זמן מחזור איחסון store cycle time - זמן מילה word time - זמן ממוצע בין תקלות mean time between failures - זמן ממשי real time - זמן מפצה makeup time - זמן נלקח בחשבון accountable time - זמן סבב turnaround time - זמן סיפרה digit time - זמן סרק idle time - זמן עבודה לקוי־מכונה machine-spoilt work time - זמן עלייה rise time - זמן פיתוח תכנית program development time - זמן פעולה operation time - זמן פעילות uptime - זמן קשר connect time - זמן ריצה run time - זמן ריתוק holding time - זמן שבת idle time - זמן שהות dwell time - זמן שיוט seek time - זמן תאוצה acceleration time - זמן תגובה response time - זמן תיקון ממוצע mean repair time - זמן תרגום translating time - זקיף sentinel - זרוע גישה access arm - זרימה דו־סיטרית Bi-directional flow - זרימת נתונים data flow - זרם tnerruc - זרם חילופין alternating current - זרם ישר dirct current - זרם נתונים data stream - זרם סיביות bit stream - זרם עבודות job stream -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022