א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
הארה highlighting - הארקה ground - הארקת מגן protection ground - הבאה fetching - הבאה מראש fetch ahead - הבאת הוראה instruction fetch - הבחנה - הבנת דיבור speech derstanding - הגדלה increment - הגדרה define - הגדרת בעיה problem definition - הגדרת מערכות systems definition - הגירת נתונים data migration - הגנה protection - הגנה אדריכלית architectural protection - הגנת זיכרון memory protection - הגנת נתונים data protection - הגנת קבצים file protection - הגנת תוכנה software protection - הד echo - הדברה suppression - הדגמה רעיונית conceptual modelling - הדמייה simulation - הדמייה (2) emulation - הדמיית מיתאם correlation simulation - הדמיית תהליכים process simulation - הדפס printout hard copy - הדפס גוש block list - הדפס זיכרון - הדפסה print - הדפסה דו־כיוונית bidirectional printing - הדפסה קבוצתית group printing - הדרכה בעזרת מחשב Computer Assisted Instruction (CAI) - הודעה message - הודעת פעולה action message - הודעת שגיאה error message - הומאוסטטי homeostasis - הוצאה לאור שולחנית desktop publishing - הוראה instruction - הוראה אריתמטית arithmetic instruction - הוראה בכוח presumptive instruction - הוראה בסיוע מחשב computer aided instruct - הוראה בעזרת מחשב (CAI) computer-assisted instruction - הוראה בפועל effective instruction - הוראה חסרת מענים zero address instruction - הוראה ישירה direct instruction - הוראה לוגית logic instruction - הוראה ללא מען no-address instruction - הוראה מוחלטת absolute instruction - הוראה מותנית conditional instruction - הוראה מיוחסת privileged instruction - הוראה מיידית immediate instruction - הוראה מנוהלת־מחשב computer-managed instruction - הוראה רבת־מענים multiaddress instruction - הוראות הפעלה operating instructions - הוראת איחסון store instruction - הוראת ארבעה־מענים four address instruction - הוראת ביצוע מחזורי repetition instruction - הוראת גרירה if-then-else - הוראת דמי quasi instruction dummy instruction - הוראת הגדלה increment instruction - הוראת החלטה decision instruction - הוראת החלפה exchange instruction - הוראת היסט shift instruction - הוראת הישנות repetition instruction - הוראת העברה transfer instruction - הוראת הקטנה decrement instruction - הוראת חזרה return instruction - הוראת חזרה (2) repetition instruction - הוראת חיפוש בטבלה table look-up instruction - הוראת טעינה load instruction - הוראת מיפסק breakpoint instruction - הוראת מכונה machine instruction - הוראת מען N-פלוס-אחד noitcurtsni n-plus-one address - הוראת מען־אחד one address noitcurtsni; single-address instruction - הוראת סיום stop instruction - הוראת סיעוף jump instruction branch instruction - הוראת סיעוף לא־מותנית unconditional branch instruction - הוראת עצירה halt instruction - הוראת עצירה לפי בחירה optional stop instruction - הוראת קלט/פלט output instruction - הוראת קפיצה jump instruction - הוראת קריאה call instruction - הוראת שיתחול restart instruction - הוראת שלושה־מענים three-address instruction - הוראת שליפה extract instruction - הוראת שני־מענים two-address instruction - הוראת תיאור תמונה picture description instruction (PDI) - הוראת־מיקרו microinstruction - הוראת־מקרו macroinstruction - הוראת־מקרו מוגדרת־תכניתן programmer defined macroinstruction - הוראת־מקרו מצווה imperative macroinstruction - הורדה takedown - הורה parent - הורשה inheritance - הזחה relocation - הזחה דינמית dynamic relocation - הזמנה לשידור polling - הזנה feed - הזנת נייר form feed - הזנת נתונים data entry - הזנת עבודות מרחוק remote job entry (RJE) - הזנת שורה line feed - החזר אור ברקע background reflectance - החזרה return - החלטה decision - החלטה לוגית logical decision - החלפה exchange - החלפה (2) replace - החלפה (3) swapping - החלפת קובץ מעודכן במיושן de-updating - החניה park - החסן storage - החסן אלקטרוסטטי electrostatic storage - החסן ארעי temporary storage - החסן בלתי נתיק nonremovable storage device - החסן ברמה אחת one level store - החסן גיבוי backup storage - החסן גיבוי (2) backing store - החסן גישה אקראית random access storage - החסן גישה ישירה direct access storage - החסן גישה מהירה storage fast access - החסן גישה מיידית immediate access storage - החסן גישה סידרתית serial access storage sequential access storage - החסן דוק - החסן דינמי dynamic store - החסן דיסק חליף exchangeable disk storage - החסן חוט מגנטי magnetic wire store - החסן חוצץ buffer storage - החסן חיצוני external storage - החסן טבעות core storage - החסן טבעת מגנטית magnetic core storage - החסן לא־מקוון off-line storage - החסן מגנטי magnetic storage - החסן מחיק erasable storage - החסן מטריצות matrix store - החסן מילתי word-organized storage - החסן ממשי real storage - החסן מסווג category storage - החסן מעגל מוכלל integrated circuif - החסן מקוון on-line storage - החסן מקומי local storage - החסן משני secondary storage - החסן מתחדש - החסן נאי"ר pushdown storage - החסן נדיף (נמוג) volatile storage - החסן נרי"ר FIFO storage - החסן נשמר nonvolatile storage - החסן נתיק removable storage device - החסן סטטי - החסן עבד slave store - החסן עזר לתרגום מען address translation slave store - החסן פעיל working storage - החסן קבע permanent storage - החסן קבצים נמוך low level filestore - החסן קריאה בלבד read-only storage - החסן קריאה בלבד (2) fixed storage - החסן ראשי main memory main storage - החסן רב־קיבול mass storage - החסן שבבים integrated circuit memory - החסן שתי טבעות לסיבית two-core-per-bit store - החסן תמידי - החסנה storing - הטלאה patching - הטלה dump - הטלה בוררת selective dump - הטלה בינרית binary dump - הטלה דינמית dynamic dump - הטלה מתוכנתת programmed dump - הטלה סטטית static dump - הטלת הגדלה incremental dump - הטלת הצלה rescue dump - הטלת חומרה אוטומטית automatic hardware dump - הטלת נקודת מבדק checkpoint dump - הטלת סיום postmortem dump - הטלת שינוי change dump - הטענת שיא peak load - הטענת תדירות frequency loading - הי-טק Hi-tech - היבהוב flicker - הידברות diolog - הידברותי conversational - הידודי interactive - הידור compiling compilation - הידור חוזר recompile - הידור מותנה conditional compilation - היוריסטיקה heuristics - היזון חוזר - היטל dump - היי־וויי highway - הייפו OPIH - הינע drive - הינע סרט tape drive - הינע תקליט rotating shaft - הינתקות logoff - היסט shift - היסט החוצה shift out -
היסט חשבוני - 102. arithmetical shift - היסט ימינה rigjt shift - היסט לוגי logical shift - היסט מחזורי cyclic shift - היסט מעגלי ring shift - היסט שמאלה left shift - היסתעפות branch - היסתעפות בלתי מותנית unconditional branch - היסתעפות מותנית conditional branch - היענות response - היערכות setup - היפוך inversion - היפר מולטימדיה - היפרטקסט Hypertext - היפרמדיה h permedia - היצג soft copy - היקפי peripheral - הישתקפות reflection - היתאוששות recovery - היתאוששות חומרה hardware recovery - היתאוששות לאחור backward recovery - היתאוששות עילית high level recovery - היתאוששות קובץ file recovery - היתחברות sign-on - היתחברות (2) linkage - היתמודדות contention - היתמוטטות crash - היתמקדות zoom - היתנתקות logout - היתפוצצות מידע information explosion - היתפוצצות מידע information explosion - היתפלגות לוגריתמית נורמלית normal log-distribution - היתפלגות מלוכסנת skewed distribution - היתרסקות crash - היתרסקות hsarc - הכנת נתונים data preparation - הכרזה declaration - הכרזה משתמעת implicit declaration - הכרת תווים character recognition - המחשת נתונים data perception - המרה conversion - המרה בעת ובעונה אחת concurrent conversion - המרת בינרי לעשרוני binary to decimal conversion - המרת קבצים file conversion ASCII - המרת קובץ file conversion - המרת קוד code conversion - המרת תג tag converting - הנדסת אנוש ergonomics - הנדסת ידע knowledge engineering - הנדסת תוכנה software engineering - הנחיה prompt - הנחיה (2) guidance - הנחיה היקפית peripheral prompt - הסבה conversion - הסבת קובץ file conversion - הספ HASP - הסתרת מידע information hiding - העברה transfer - העברה בסיסית radial transfer - העברה היקפית peripheral transfer - העברה טורית serial transfer - העברה מקבילית parallel transfer - העברת גוש block transfer - העברת נתונים data transfer - העברת קבצים file transfer - הערה comment - הערת שוליים crossfoot - העשרה enhancing - העתקה copying - העתקת כונן disk copy - הפחתת נתונים data reduction - הפניה לקובץ file reference - הפניה צולבת cross reference - הפעלה operating - הפעלה אוטומטית מחדש auto restart - הפעלה חמה warm start - הפעלה קרה cold start - הפצצה bombing - הפצת גושים token passing - הפצת ידיעות grapevine - הפרדה resolution - הפרדה אנכית vertical resolution - הפרדת רשומות record separation - הפרעה interference - הפרש difference - הצבה assignment - הצבה לפי שם assignment by name - הצגה מהופכת reverse video - הצמדה לימין right justified - הצמדה לשמאל left justified - הצפנה enciphering - הקבצה grouping - הקטנה decrement - הקלדה typing - הקלדה לתקליט dey to disk - הקלטה recording - הקלטה בעזרת קרני אלקטרונים electron beam recording - הקלטה כפולה dual recording - הקלטה כפולת צפיפות double density recording - הקלטה מרובבת multiple recording - הקלטה נמוכת צפיפות signle density recording - הקלטה סיפרתית digital recording - הקס, הקסה hex hexa - הקסדצימלי hexadecimal - הקפצה pop - הקצאה allocation - הקצאה דינמית dynamic allocation - הקצאה ישירה direct allocation - הקצאה מקבילית parallel allocation - הקצאה סטטית static allocation - הקצאת איחסון - הקצאת זיכרון storage allocation - הקצאת זיכרון אוטומטית automatic storage allocation - הקצאת זיכרון דינמית dynamic storage allocation - הקצאת זיכרון סטטית static storage allocation - הקצאת משאבים resource allocation - הקצאת משאבים בלוח זמנים רב פרוייקטים resource allocation in multi-project scheduling - הקצאת ערוץ תואם adaptive channel allocation - הרץ Hz. hertz. - הרצה run - הרשאה authorization - השגחה surveillance - השהיה סיבובית rotational delay - השהיות הפעלה operating delays - השהית סיפרה digit delay - השוואה comparison - השוואה לוגית logical comparison - השוואה לסף 0 thresholding - השחתה corruption - השמה assignment - השמטת אפסים zero suppression - השנאה transform - השרת אפסים - השתקפות - התאוששות - התאמה match - התאמה אישית customization - התחברות - התכתבות correspondence - התמדה persistence - התמודדות - התמוטטות - התמקדות - התנייה conditioning - התנתקות - התפוצצות explosion - התקן - התקן (2) device - התקן אחסון - התקן אינטגרציה סיפרתי digital integrator - התקן איסוף - התקן אסינכרוני - התקן אסינכרוני (2) as nchronous device - התקן אריתמטי - התקן בינארי binar device - התקן בקר תכניות - התקן בקרה - התקן בקרה היקפית - התקן בקרה ראשית - התקן היקפי - התקן המרת תג - התקן הקלדה לתקליט - התקן השהיה סיפרתי digit delay device - התקן השוואה - התקן זיכרון - התקן זיכרון מהיר charge coupled device - התקן חיצוני - התקן יחידת זהות - התקן לוגי logical device - התקן ליניארי - התקן לקסיקלי - התקן לתיאום נתונים - התקן מדומה photoelectric device - התקן מוגבל פלט - התקן מילים ידנית - התקן מיתוג מסרים - התקן ממיר נתונים סיפרתיים לתצוגה incremental display - התקן ממשק רשת - התקן נשלף - התקן נתונים - התקן סינכרוני - התקן סרט צילום חישן אופטי film optical sensing device - התקן עיבור מרכזי - התקן פיסי - התקן פלט output unit - התקן קלט input unit - התקן קלט ידני - התקן קלט/פלט output / input unit - התקן קלט/פלט טלטייפ - התקן קריאה-ניקוב - התקן תגובת שמע - התקן תיפקודי - התקן תכניתן - התקן תצוגה חזותית - התקנה inplementation - התרעה alert - התרת לולאה unwinding -