דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ג'וב job - ג'וביאל jovial - ג'וק chip - ג'י-סי-אל jcl - ג'יגה giga - ג'יגה־בית gigabyte - גאוס gauss - גבול חישוב computation bound - גואי gui - גוגל google - גודל גוש block size - גודל קובץ file size - גולש ייחודי unique user - גון צליל timbre - גופן font - גופן למקראה אופטית optical type font - גורם הגוש blocking factor - גורם זמן time scale - גורם זמן איטי time scale slow - גורם זמן מהיר scale fast time - גוש block - גוש אחסון storage block - גוש בקרה control block - גוש הזנה entry block - גוש מישתנה block variable - גוש פלט output block - גוש קבוע block fixed - גוש קלט input block - גוש תצורה configuration block - גושי רשומות record blocks - גושרה bridgeware - גיבוב hashing - גיבוב (2) hash - גיבוי backup - גיבוי ושחזור backup and recover - גיבוי ושחזור (2) backup and restore - גיל האתר site age - גילגול rolling - גילוי מידע information retrival - גיליון אלקטרוני spreadsheet - גיליון ניפרש spreadsheet - גיליון סיגנונות מדורג cascading style sheet [css - גירסה version - גישה access - גישה אינדקס־סידרתית index sequential access - גישה אקראית access random - גישה אקראית לפי תור ולפי אינדקס sequential access - גישה בו־זמנית access simultaneous - גישה בתיקשורת בזק telecommunications access - גישה דינמית dynamic access - גישה טורית serial access - גישה ישירה random access - גישה ישירה לזיכרון direct memory access -
גישה לפי תור queued access - גישה מחויצת partitioned access - גישה מיידית immediate access - גישה מרובבת - גישה מרחוק remote access - גישה סידרתית sequential access - גישה סידרתית לפי אינדקס index sequential access - גישה סידרתית לפי תור queued sequential access - גישה סידרתית־מדלגת skip sequential access - גישה רציפה serial sequential access - גישור bridging - גישושי heuristic - גישת כפייה brute force approach - גל wave - גל נושא carrier - גלאי איכות אות quality detector signal - גלגל הזנה paper feeder - גלגל מוביל leading wheel - גלגל מניפה daisy wheel - גליום ארסני gallium arsenide - גליל cylinder - גלילה scrolling - גלילה (2) rewind - גלילה אנכית vertical scroll - גלילה בכיוון roll on - גלילה החוצה rolling out - גלילה למרחק roll off - גלילה פנימה rolling in - גלילת שורות wrap around - גלישה wrap - גלישה (2) overflow - גלישה (3) glitch - גלישה מחסם עליון characteristic overflow - גלישה מחסם תחתון characteristic underflow - גלישת קובץ file overflow - גמישות flexibility - גניבת מחזור cycle stealing - גנרטור - גרירה drag - גרעין nucleus - גרף graph - גרף בלתי מכוון undirected graph - גרף מכוון directed graph - גרף מקושר connected graph - גרפיקה graphics - גרפיקה ממוחשבת computer graphics - גרפיקת גבוהת הפרדה high resolution graphics - גרפיקת וקטורים vector graphics - גרפיקת סריקה raster graphics - גרפיקת תווים character graphics - גרר carriage - גררה אוטומטית automatic carriage - גשר bridge -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022