דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
באוד baud - באל language basic assembly bal - בבואה image - בג bug - בדיקה test - בדיקה דינמית dynamic check - בדיקה חשבונית arithmetic check - בדיקה מבוזרת זיכרון test leapfrog - בדיקה עצמית self-testing - בדיקה צולבת cross-check - בדיקה שולית marginal testing - בדיקת גבולות limit check - בדיקת הטלה dump check - בדיקת כפילות duplication chech - בדיקת לולאה loop testing - בדיקת קבלה של לקוח customer acceptance test - בדיקת רצף sequence check - בדיקת שגיאות completeness check - בדיקת שלמות completeness chech - בדיקת תוכנית program testing - בוחן benchmark - בוט bot - בוטנט botnet - בורר selector - בורר שבב chip select - בזק telecommunication - בחירה select - בחירת תפריט menu selection - בי b - בי- טו- בי b 2 b - בי- טו- סי b 2 c - בי-אן-אף backus-naur form bnf - בי-בי-אס board system bulletin bbs - בי-דוס system basic disk operating bdos - בי-סי-די binary coded decimal bcd - בי־סי־פי־אל bcpl - בי-סינכ binary syncronous bisync - בי-פי-איי bpi bytes per inch - בי-פי-אס bits per second . bps - ביוני bionics - ביט bit - ביטוי expression - ביטוי בוליאני boolean expression - ביטול מבוקר controlled cancel - בייסיק all-purpose symbolic instruction code basic beginners - בין־גושי inter block - בינה מלאכותית artificial intelligence [AI] - בינה עסקית buisiness intelligence [BI] - ביניים interlude - בינרי binary - ביסיינית, תאוריה bayesian theory - ביצוע execution - ביצוע במקביל execution concurrent - ביצוע מחזורי repetition - ביצועים performance - ביקוע fragmentation - ביקורת בעזרת מחשב cimputer assist audit - ביקורת ידנית manual review - ביקורת נתונים data audit - ביקורת שגיאות error checking - ביקורת תקינות validity check - בירור selecting - בית byte - בית תוכנה software house - בלוג blog - בלוגרול blogroll - בלוק block - בלוק איתחול boot block - בלותות bluetooth - בליל mix. - בלימה halt -
בלימה מתוכנתת programmed halt - בלתי־מקוון off-line - במקביל - בנייה מחדש rebuilding - בניית אתרים site building - בניית קישורים link building - בנק bank - בנק אינטרנטי internet bank - בנק זיכרון memory bank - בנק מידע information bank - בנק נתונים data bank - בסיס base /radix - בסיס ידע base knowledge - בסיס מידע knowledge base - בסיס נקודה צפה point radix floating - בסיס נתונים data base - בסיס נתונים טבלאי relational data base - בסיס נתונים יחסי relational data base - בסיס נתונים מידרגי hierarchical data base - בסיס נתונים משותף shared data-base - בסיס נתונים רישתי network data base - בעיה אלגוריתמית algorithmic problem - בעייה בלתי ניתנת להכרעה undecidable problem - בעייה בלתי ניתנת לחישוב non-computable problem - בעייה בלתי סבירה intractable problem - בעייה סבירה tractable problem - בעיית אופטימיזציה optimization problem - בעיית מבדק check problem - בעל סימן signed - בעל שם named - בעלים owner - בפועל virtual - בקר controller - בקר היקפי peripheral controller - בקר יחידות היקפיות input output controller / peripheral controller - בקר נבון intelligent controller - בקר קישורים link checker - בקר קלט/פלט controller i/o - בקר תוכניות program controller - בקר תיקשורת communications controller - בקר תקליטון floppy disk controller - בקרה control - בקרה היקפית peripheral control - בקרה ידנית manual control - בקרה מדורגת cascade control - בקרה מפקחת control supervisory - בקרה סידרתית sequential control - בקרה סיפרתית numerical control - בקרה עקיפה indirect control - בקרה ראשית main control - בקרת גישה access control - בקרת זרימה flow control - בקרת זרימת עבודה flow control job - בקרת יתירות redundancy check - בקרת לולאה פתוחה open loop control - בקרת עיבוד והתקנה installation processing control - בקרת פתיחה startup control - בקרת קלט/פלט input/output control - בקרת קשר נתונים עילית (hdlc) high level data link control - בקרת רצף sequence control - בקרת תהליכים process control - בקרת תוכנית program control - בקרת תצוגה control display - בקשה לשגר to send request - בקשה לשידור request to send - בר־חיבור open-ended - ברות השוואה cpmparability - בריחה escape - ברקוד bar code - בררת מחדל default -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022