דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
שאילתה query - שארית remainder - שבב chip - שבב זיכרון chip memory - שבב לוגי logic chip - שבב מונוליתי monolithic chip - שבב מעגל משולב Dual In-line Package (DIP) - שבב משחקים game chip - שבב צורן silicon chip - שביל path - שבירה גרועה bed break - שגיאה error - שגיאה ארעית temporary error - שגיאה דינמית dynamic error - שגיאה חולפת intermittent error - שגיאה חמורה - שגיאה לא קטלנית recoverable error - שגיאה לוגית logic error - שגיאה מאוזנת -10-. balanced error - שגיאה מאותרת detected error - שגיאה מוחלטת absolute error - שגיאה מתפשטת propagated error - שגיאה קבועה permanent error - שגיאה קטלנית fatal error - שגיאה רציפה continuous error - שגיאה שעברה בירושה inheritted error - שגיאה תחבירית syntax error - שגיאת הדבקה overrun error - שגיאת הפרדה resolution error - שגיאת זוגיות parity error - שגיאת מכונה machine error - שגיאת מסגור framing error - שגיאת סחיפה drift error - שגיאת סיבית אחת single bit error - שגיאת סמנטיקה semantic error - שגיאת עיגול rounding error - שגיאת קיצוץ truncation error - שגיאת רצף sequence error - שגיאת שווא false error - שגיאת תזמון timing error - שגר בלבד send-only - שגרה procedure - שגרה טהורה pure procedure - שדה field - שדה אי-הצגה nondisplay field - שדה בעל אורך משתנה - שדה בעל גודל מוגדר מראש fixed-length field - שדה בקרה control field - שדה חופשי free field - שדה כרטיס card field - שדה לא־מוגן unprotected field - שדה מוגן protected field - שדה מיון sort field - שדה מסומן signed field - שדה מפתח key field - שדה משתנה variable field - שדה נתונים - שדה קבוע fixed field - שדה-בעל סימן signed field - שדה-חיפוש search field - שדה-תוויות label field - שדר message - שדר פוקס fox message - the quick brown fox jumps over the lazy dog - שדר פסק mark hold - שובל trailer - שולחן desktop - שומר זיכרון memory guard - שומר מסך screen saver - שורה line - שורה (2) row - שורה תחתונה bottom line - שורש root - שורת כרטיס card row - שורת מעמד status line - שורת נושא subject line - שורת פרט detail line - שורת-מצב status lime - שזור interlace - שטח area - שטח בקרה control area - שטח העיבוד work area - שטח משותף common area - שיבה לאפס return to zero - שיבוץ schedule - שיבוש bug - שיבוש מידע information error - שיגור dispatching - שיגרה routine - שיגרה טוענת loading routine - שיגרה כוללנית generalized routine - שיגרה לא תושבת non-resident routine - שיגרה מושלמת complete routine - שיגרה ממקמת ריצה run locator routine - שיגרה פתוחה open routine - שיגרה רקורסיבית recursive routine - שיגרה תושבת resident routine - שיגרות קלט/פלט O procedure - שיגרת אבחון diagnostic routine - שיגרת איתור שגיאות error detection routine - שיגרת אתחול bootstrap routine - שיגרת אתחול בסרט tape bootstrap routine - שיגרת בדיקת רצף sequence checking routine - שיגרת בקרה ראשית master control routine - שיגרת הדמיה routine simulaltor - שיגרת הטלה dump routine - שיגרת התאוששות recovery routine - שיגרת חילוק division subroutine - שיגרת ליקויים malfunction routine - שיגרת ניטור monitor routine - שיגרת נסיגה recursive routine - שיגרת סוף סרט end of tape routine - שיגרת סוף קובץ end of file routine - שיגרת סוף ריצה end of run routine - שיגרת ספרייה library routine - שיגרת עזר לניפוי debugging aid routine - שיגרת פלט output routine - שיגרת קלט input routine - שיגרת שגיאה error routine - שיגרת שירות utility routine - שיגרת שירות (2) service routine - שיגרת שירות פסק interrupt service routine - שיגרת תחזוקה maintenance routine - שיגרת תיקון שגיאות error correction routine - שידוד modify - שידור transmission - שידור אסינכרוני asynchronous transmission - שידור טורי serial transmission - שידור מקבילי parallel transmission - שידור סינכרוני synchronous transmission - שידרוג upgrade - שיוויון equality - שיווק מבוסס חיפוש search engine marketing [sem - שיוור - שיוט search - שיוך associate - שיחה talk - שיחזור restore - שיחזור (2) recovery - שיחזור קובץ file reconstitution - שיחרור deallocate release - שיחרור (2) release - שיחת ועידה conference call - שיטה דו־מספרית duplex numeric system - שיטת בקוס־נאור Backus-Naur form (BNF) - שיטת גישה access method - שיטת גישה לפי תור queued access method - שיטת דלפי Delphi method - שיטת הבסיס והמעתק base and displacement method - שיטת הנתיב הקריטי critical path method (CPM) - שיטת מונטה־קרלו Monte Carlo method - שיטת מיעון addressing mode - שיטת מניה biquinary code - שיכפול duplication - שיכתוב rewrite - שילוב מעבדים multiprocessor interleaving - שימור reservation - שימושיות usability - שינוי modification - שינוי הבקרה change of control - שינוי הוראה instruction modification - שינוי מען addressing modification - שיעור גידול הקובץ file growth rate - שיעור דחיסות הקובץ file density ratio - שיעור הפעלה operating ratio -
שיעור הפקת תועלת utilization ratio - שיעור טעויות error rate - שיעור מדפדפים pass-along rate - שיעור פגיעות hit ratio - שיעור פעילות activity ratio - שיעור קריאה read around ratio - שיעור שגיאות שיוריות residual error rate - שיעתוק transcribe - שיפט shift key - שיפעול activation - שיצוב clear - שיקום recovery - שיקוף דיסק - שירות מסרים messaging service - שירשור chaining - שירשור (2) concatenation - שירשור נתונים data chaining - שיתוף במשאבים resource sharing - שיתוף זמנים time sharing - שיתוף קבצים file sharing - שיתוק disable - שיתחול restart - שיתחול אוטומטי automatic restart - שיתחול ממבדק checkpoint restart - שיתחול שגיאה error reset - שיתחול שלב step restart - שכבה layer - שכפול duplication - שלב עבודה job step - שלב תרגום translating phase - שלוחה extension - שלושה מענים three address - שלח/קבל אוטומטי recieve - שליטה ובקרה [שו'ב] govern and control - שלילה not - שלילה שגוייה alse negative - שליפה extracting - שלישייה triad - שלם integer - שלמות completness - שלמות נתונים data integrity - שם name - שם מסווג qualified name - שם מפעיל operator name - שם משתנה variable name - שם מתחם domain - שם מתחם וירטואלי virtual domain - שם מתחם מקדים doorway domain - שם סמלי symbolic name - שם עבודה job name - שם קובץ file name - שם רומז mnemonic name - שמט drop out - שמירה save - שנאי transformer - שנאי וידיאוטקס videotex adapter - שני־מענים two-address computer - שעון CPU clock - שעון היע"ם clock - שעון זמן אמת realtime clock - שעון מתוכנת programmable clock - שעון ספרתי digital clock - שעון עצר timer - שעון קוצב זמן timer clock - שעון ראשי master clock - שער gate - שער (2) gateway - שער או or gate - שער או מוציא XOR gate - שער אור - שער אינטרנט portal - שער אם־אז if then gate - שער אם־ורק־אם if and only if gate - שער אנד - שער וגם and gate - שער זהות identity element - שער לא NOT gate - שער לא־או NOR gate - שער לא־וגם NAND gate - שער נוט - שער נור - שער ננד - שער סף threshold element - שער קסור XOR gate - שער רוב majority gate - שער שלילה negator - שפה language - שפה בסיסית low-level language - שפה גוררת trailing edge - שפה דמוית אנוש human-oriented language - שפה הידברותית conversational language - שפה טבעית matural language - שפה יעודת מכונה machine-oriented language - שפה יעודת-נהלים procedure-oriented language - שפה לא־נוהלית non-procedural language - שפה לטיפול בנתונים data manipulation language - שפה לשימוש כללי C general-purpose langage - שפה מדעית scientific language - שפה מוחלטת absolute language - שפה מכוונת בעיה problem-oriented language - שפה מלאכותית artificial language - שפה מן הדור הרביעי fourth generation language - שפה מסחרית commercial language - שפה מפוענחת interpreted language - שפה משותפת common language - שפה משותפת למכונות common machine language - שפה נגררת trailing edge - שפה נישאת portable language - שפה ניתנת להרחבה extensible language - שפה נמוכת דרגה low-level language - שפה סמלית symbolic language - שפה עילית high-level language - שפה עילית שבעילית higher than high-level language - שפופרת tube - שפופרת קרן קתודית Cathode Ray Tube (CRT) - שפופרת ריק VACUUM tube - שפת אלגוריתמים algorithmic language - שפת בקרה control language - שפת בקרת מפעיל operator control language - שפת בקרת עבודות Job Control Language (JCL) - שפת המרת נתונים data conversion language - שפת יעד target language - שפת מהדר compiler language - שפת מחבר author language - שפת מחשב comuter language - שפת מכונה machine language - שפת מערכת חישוב מרוחקת remote computing system language - שפת מקור source language - שפת סף assembly language - שפת עיבוד רשימות list processing language - שפת פיתוח יישומים application development language - שפת קריאת מחשב computer readable language - שפת שאילתות query language - שפת תבונה מלאכותית artificial intelligence language - שפת תיאור נתונים data descripition language - שפת תכנון פיננסי financial planning language - שפת תכנות programming language - שפת תכנות דינמית dynamic language - שפת תכנות למחוללי דוחות report program generator - שפת תכנית program language - שק"ק CRT - שקוף transparent - שקילות equivalence - שקיפות transparency - שקיפות מנועי חיפוש search engine visability - שקע jack - שרביט wand - שרותי נורטון Norton seitilitu - שריפה burn-in - שרשרת chain - שרשרת אקראית probability chain - שרשרת אשכולות cluster chain - שרשרת הוראות chain command - שרשרת רכילות gossip chain - שרת server - שרת בסיסי נתונים data base server - שרת וירטואלי virtual server - שרת ייעודי Dedicated server - שרת מדפסות print server - שרת מקשר proxy server - שרת קבצים file server - שרת תקשורת communication server - שתילה prestoring - שתילה (2) plant -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022