דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
פגיעה hit - פוט PUT - פוטוגרפי photographic - פוטושופ photoshop - פולט ספרתי digit emitter - פונט - פונקציה function - פונקציה בוליאנית boolean function - פונקציה חיצונית external function - פונקציה לא ליניארית nonlinear function - פונקציה ליניארית linear function - פונקציה מוגבלת detcirtser function - פונקציה פולינומיאלית polynominal function - פונקציה רקורסיבית utility function - פונקציית בקרה control function - פונקציית העברה transfer function - פונקצית נסיגה recursive function - פונקצית עזרה help function - פוסטסקריפט postscript - פועל operator - פועל verb - פועל דיידי dyadic operator - פועל יחסי relational operator - פועל לוגי logical operator - פועל תווי character operator - פופ- POP-2 - פופולריות popularity - פופולריות קישורים link popularity - פורום forom - פורום עמיתים affiliate forum - פורטל portal - פורטרן FORTRAN - פורמט format - פורמט של format - פורת FORTH - פחת decrement - פט FET .mos - פי-אל/ - פי-אס-דבליו PSW - פי-אס-די-אן PSDN - פי-אס-טי-אן PSTN - פי-וי-אי PVE - פי-טי-טי PTT - פי־סי אי־טי PC-AT - פי־סי איקס־טי PC-XT - פיזור dispersion - פיילוט PILOT - פייסבוק facebook - פילוקסני philoxenic - פינג־פונג ping-pong - פינוי zap - פיצול fragmantation - פיצול קבצים elif fragmentatiom - פיקה pica - פיקו pico - פיקו־שנייה pico second (psec) - פיקסל pixel - פירוק deblocking - פירוק בלוק deblock - פירוש interperting - פירטיות piracy - פירמוט formatting - פיתוח יישומים application development - פיתוח מצליב cross development - פל pel - פלופי floppy (disk) - פלח slice - פלח זמן time slice - פלט output - פלט מחשב ממוזער Computer Output Microfilm (COM) - פלט קולי voice output - פלטו cdc PLATO - פלטפורמה platform - פלטפורמה platform - פליטה output process - פמטו femto - פנטיום pentium - פס band - פס מגן guard band - פס צר baseband - פס רחב broadband - פס ריק clear band - פס תדר frequency band - פסולת junk - פסוק statement - פסידו קוד - פסיעה pitch - פסיעת הזנה feed pitch - פסיעת מסילות track pitch - פסיעת עמודות row pitch - פסיקה interrupt - פסיקה חיצונית external interrupt - פסיקה פנימית internal interrupt - פסיקת חומרה hardware interrupt -
פסיקת סרק Idle interrupt - פסק interrupt - פסק אוטומטי automatic interrupt - פסק וקטורי vectored interrupt - פסק חומרה hardwave interrupt - פסק מאופשר interrupt-enable - פסק מבדק מכונה machine check interrupt - פסק קלט/פלט O interrupt - פסק שגיאת מעבד processor error interrupt - פסק שגיאת תכנית program error interrupt - פסקי שגיאות error interrupt - פסקל pascal - פעול operand - פעולה action - פעולה בוליאנית Boolean operation - פעולה בינרית binary operation - פעולה דיידית dyadic operation - פעולה חשבונית arithmetical operation - פעולה ידנית 1. not-and operation - פעולה לא־חוקית illegal operation - פעולה לא־מקוונת off-line operation - פעולה לוגית logical operation - פעולה ללא השגחה unattended operation - פעולה מונדית monadic operation - פעולה מושלמת complete operation - פעולה מקוונת on-line operation - פעולה משלימה complementary operation - פעולה נשנית repetitive operation - פעולה עצמאית stand-alone operation - פעולה תחת השגחה attended operation - פעולות מילה מפוצלת split-word operation - פעולות משק־בית housekeeping operation - פעולות סרט אדום - פעולות עזר auxiliary operation - פעולות צעד־צעד single step operation - פעולות קלט/פלט output operation - פעולת העברה transfer operation - פעולת חשבון בינרית binary arithmetic operation - פעיל nter-record gap - פעילות activity - פעימה impulse - פעימה ספרתית digit pulse - פעימות שעון clock pulses - פעימת כונן drive pulse - פעמה beat - פענוח decode - פענוח־אפנון demodulation - פענח decoder - פענח הוראות instruction decoder - פער בין־גושי interblock gap - פער בין־רשומתי - פקודה command - פקודה חיצונית external command - פקודה פנימית internal command - פקודת מפעיל operator command - פקודת מתאר declarative instruction - פקודת ערוץ channel command - פקס fax - פקסימיליה facsimile - פרגמטיקה - פרוטוקול protocol - פרוטוקול העברת קבצים file transfer protocol [ftp - פרוטוקול כתובת אינטרנט internet protocol address [ip - פרוטוקול מבוסס מניית בתים byte-count oriented protocol - פרוטוקול מבוסס סיביות bit oriented protocol - פרוטוקול מבוסס תווים character-oriented protocol - פרוטוקול תקשורת communication protocol - פרולוג prolog - פרום PROM - פרוסה - פרוצדורה - פרט PERT - פרטיות privacy - פריט item - פריט נתונים data item - פריצה burst - פריקה download - פרישה decompress - פרמטר parameter - פרמטר דינמי dynamic parameter - פרמטר חיצון external parameter - פרמטר סמלי symbolic parameter - פרמטר קבוע מראש preset parameter - פרמטר תכנית program parameter - פרפור thrashing - פרץ burst - פרק chapter - פתוח לכול free for all [ffa - פתח־פסק stop start - פתיח intro - פתיח (2) heading - פתיחה open - פתיחת קובץ opening a file - פתיל גישור patchcord -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022