דף הבית מחשבים ומערכות מידע
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עבד slave - עבודה job - עבודה אסינכרונית asynchronous working - עבודה באורך משולש triple-length working - עבודת אצווה הידברותית interactive batch - עבודת אצוות batch job - עבודת מידע information work - עבודת עורף background job - עדה ada - עדיפות priority - עדכון update - עדכון אוטומטי automatic update - עדכון לולאה loop modification - עדכון מושהה delayed updating - עדכון תכנית modify - עדכניות up to date - עובד יידע knowledge worker - עוגית cookie - עומס load - עומס יתר overload - עומק זחילה crawl dept - עונשים penalty - עוצמת חישוב computing power - עורך editor - עורפי background - עותק copy - עותק גיבוי backup copy - עותק קובץ פיסי physical file copy - עזיבה quit - עזרה help - עזרי ניפוי debug aids - עט pen - עט אור light pen - עיבוד אחורי background processing - עיבוד אצווה batch processing - עיבוד אקראי random processing - עיבוד באצווה batch processing - עיבוד בזמן אמת real-time processing - עיבוד בחפיפה - עיבוד במכלול - עיבוד במקביל parallel processing - עיבוד בעת ובעונה אחת simultaneous processing - עיבוד בשורה inline gnissecorp - עיבוד בשיטת המחסנית stacked-job processing - עיבוד הידברותי interactive processing - עיבוד טורי serial processing - עיבוד לא־מקוון off-line processing - עיבוד מגנטי הפיך reversible magnetic process - עיבוד מידע information processing - עיבוד מידע, תהליך information processing - עיבוד מידע, תורת information processing theory - עיבוד מיידי demand processing - עיבוד מקוון on-line processing - עיבוד מרחוק remote processing - עיבוד משותף cooperative processing - עיבוד נתונים data processing - עיבוד נתונים אוטומטי automatic data processing - עיבוד נתונים אלקטרוני (ענ"א) electronic data processing - עיבוד נתונים בתפזורת decentralized data processing - עיבוד נתונים מבוזר distributed data processing - עיבוד נתונים מדעי scientific data processing - עיבוד נתונים מוכלל integrated processing - עיבוד נתונים מסחרי commercial data processing - עיבוד נתונים מרוכז centralized data processing - עיבוד סדרתי sequential processing - עיבוד עבודה job processing - עיבוד פלחי זמן time slicing processing - עיבוד קדימות priority processing - עיבוד קדמי foreground processing - עיבוד קובץ file processing - עיבוד רציף sequential processing - עיבוד תמונה image processing - עיבוד תמלילים word processing - עיבוד תנועות הידברותי interactive processing - עיבוד־רחק teleprocessing - עידכון update - עידן המידע information age - עיוורון blind - עיוות distortion - עיון browse - עימוד page layout - עיסקת חבילה turnkey system - עיצוב formatting - עיצוב (2) design - עיצוב בסיסי אופטימלי optimal basic design - עיצוב בעזרת מחשב computer aided design - עיצוב מוכוון שירות service oriented architecture [soa - עיצוב מחשבים computer design - עיצוב מלמעלה למטה top-down design - עיצוב מערכות systems design - עיצוב פריטים item design -
עיתון לקוחות newsletter - עיתון מקוון on-line magazin - עכבה impedance - עכביש spider - עכבר mouse - על־קולי ultrasonic - עלון לקוחות newsletter - עלות אחזה upkeep - עלות שולית marginal cost - עמדה console - עמדה דו־מגמית duplex console - עמדה נמוכה low-order position - עמדה ראשית master console - עמדת הדפסה print position - עמדת הטבלר tabulator position - עמדת הסימן sign position - עמדת מפעיל operator console - עמדת ניקוב punch position - עמדת סיבית bit position - עמדת תחנת נתונים data station console - עמדת תצוגה display console - עמדת תצוגת מסרים message display console - עמוד אינדקס index page - עמוד מעוצב page la out - עמוד סיום end page - עמודה bar - עמית לעמית peer to peer [P2P] - עמק הסיליקון silicon valley - עמק הצורן - ענ"א adp - ענ"א (2) edp - ענף המחשבים computer industry - עסקים לעסקים business to business - עסקים לצרכנים business to consumers - עץ tree - עץ בינרי binary tree - עץ חיפוש בינרי binary search tree - עצירה halt - עצירה אוטומטית automatic stop - עצירה בלתי צפויה unexpected halt - עצירה דינמית dynamic stop - עצירת לולאה loop stop - עצם object - עצמאות הנתונים data independence - עצמאות נתונים פיסית physical data independence - עצמאית טווח range independent - עצר הטבלר - עקבות ביקורת audit trail - עקיפה - ערב דיבור crosstalk - ערבול scrambling - ערוץ channel - ערוץ אור light guide - ערוץ אנלוגי analog channel - ערוץ ארבעה כבלים four-wire channel - ערוץ בורר selector channel - ערוץ בינרי סימטרי symmetric binary channel - ערוץ דו־מגמי duplex channel - ערוץ דו־מגמי למחצה halfduplex channel - ערוץ וירטואלי virtual tiucric - ערוץ חד־מגמי simplex channel - ערוץ חוץ אירגוני external facing channel - ערוץ מידע information channel - ערוץ ממשק היקפי peripheral channel interface - ערוץ נגזר זמן channel - ערוץ פנים אירגוני internal facing channel - ערוץ קול voice-grade channel - ערוץ קלט/פלט output channel - ערוץ קריאה/כתיבה write channel - ערוץ ראשי trunk - ערוץ רבב multiplexer channel - ערוץ שני חוטים two-wire channel - ערוץ תקשורת - עריכה editting - עריכת תמלילים text editing - ערימת בקרה control stack - ערך value - ערך מוחלט absolute value magnitude - ערך מילולי literal - ערך נתונים data value - ערכים נומינליים nominal values - ערכים סידוריים ordinal seulav - ערמה heap - עשרוני decimal - עשרוני בקוד בינרי שלילי negative binary coded decimal - עשרוני מקובץ packed decimal - עשרוני מקודד coded decimal - עשרונית אזורית zone decimal - עשרת הגדולים top ten - עתירת עיבודים process bound - עתירת קלט/פלט output bound -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022