א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
אב טיפוס prototype - אבחנה באמצעות מחשב computer assisted diagnosis - אבטחה security - אבטחה היקפית peripheral security - אבטחה יישומית applicational security - אבטחת מחשב computer securit - אבטחת מידע information security - אבטחת נתונים data safety - אבטחת תוכנה software protection - אבנד (abnormal end) abend - אגד cluster - אגד מאגרים buffer pool - אגד תקליטים disk pack - אגירה buffering - אגן sink - אדאבאס adabas - אדום־ירוק־כחול red-green-blue [rgb - אדון master - אדריכלות architecture - אדריכלות פון נוימן von neumann architecture - אדריכלות רשת מערכות systems network architecture [sna - אדריכלות רשתות network architecture - או or - או־סי־אר ocr optical character recognition - אוגר register - אוגר אינדקס index register - אוגר אריתמטי arithmetic register - אוגר בקרה control register - אוגר בקרת גישה access control register - אוגר בקרת רצף sequence control register - אוגר גבולות boundary register - אוגר דגל־מעמד flag-status register - אוגר הגדלה/הקטנה increment/decrement register - אוגר הוראה instruction register - אוגר הוראות זמינות current instruction register - אוגר הזזה shift register - אוגר היסט shift register - אוגר זיכרון memory register - אוגר זמן internal timer - אוגר חשבוני arithmetic register - אוגר כללי general register - אוגר מאגר זיכרון memory buffer register - אוגר מחזורי circulating register - אוגר מיבדק check register - אוגר מיסוך mask register - אוגר מכפיל register multiplier - אוגר מעמד status register - אוגר מען address register - אוגר מען הוראה instruction address register - אוגר מען זיכרון memory address register - אוגר נתוני זיכרון memory data register - אוגר פעולה operation register - אוגר פקודה instruction register - אוגר קו מושהה delay line register - אוגר קלט input register - אוגר קשר link register - אוגר רצף sequence register - אוגר שגיאה error register - אוגר שידוד modifier register - אוגר תצוגת עמדה console display register - אוטולוגיה ontology - אוטומציה automation - אולה ula - אולטרה־סוני ultra sonny - אולסי ulsi: ultra large scale integration - אוסי (osi open systems interconnection - אוסף collector - אופ (oop) object oriented programming - אופטימיזציה optimization - אופטימייזר optimizer - אופטיקת סיב fiber optics - אופיין characteristic - אופציה option - אופרטור operator - אופרנד operand - אוצר הוראות instruction set - אוצר פקודות instruction set - אוצר תווים character repertoire - אוקטלי octal - אוקטלי בקוד בינרי binary coded octal - אורומ optical read-only memory [orom - אורך length - אורך גוש block length - אורך גוש קבוע fixed block length - אורך הוראה instruction length - אורך חיים lifetime - אורך מחרוזת string length - אורך מילה word length - אורך מילה מישתנה variable word length - אורך מילה קבוע fixed word length - אורך מישתנה variable length - אורך קבוע fixed length - אורך רגיל single length - אורך רשומה record length - אורך שדה field length - אושיה chassis - אות signal - אות בקרה control signal - אות וידיאו RGB video signal - אות חוסם inhibiting signal - אות מאפשר enabling signal - אות מגן guard signal - אות מעורבת mixed case - אות נתונים data signal - אות סימון flag - אות פלט אפס zero output signal - אות פסק interrupt signal - אות-מספר alpha mummery - אותות תזמון timing signals - אזור area - אזור הוראות instruction area - אזור הטלה בחומרה hardware dump area - אזור נתונים data area - אזור סטטיסטי statistical area - אזור סקר survey area - אזור עבודה work area - אזור פלט output area - אזור קבועים constant area - אזור קלט input area - אזעקה alarm - אח sibling - אחד־לאחד one-for-one - אחזור מידע information retrieval - אחסנה storage / hosting - אחרונות מידע information recency - אחרית post amble - אטום atom - אי e - אי-או-אף eof - אי-או-אר eor - אי-או-טי eot - אי-אפ-אי-פי-אס international federation of information processing . ifips - אי-בי-אם ibm - אי-דטרמיניזם non-determinism - אי-די-סי-סי-פי adccp ansi control: procedures advanced data communication - אי-פי-אל a programming language apl - אי-פי-טי automatic programmed tools apt - אי־שוויון inequality - אי־שיבה לאפס non-return to zero - אי־תלות ביחידה device independence - אי־תלות פיזית physical data independence - איארום earom - איבחון diagnostics - איבחון מהדר compiler diagnostics - איבחון שגיאות error diagnostics - איביסידיק ebcdic - איבר element - איגום simultaneous peripheral operations on-line (spool) - איזו iso - איזון אפס zero balance - איזון אצווה batch balancing - איחוד or - איחוד מוציא exclusive or (xor) - איחזור extracting - איחזור מידע information retrieval - איחסון storage - איחסון (2) storing - איחסון אופטי optical storage - איחסון דו־מגנטי - איחסון דינמי dynamic storage - איחסון חיצוני external storage - איחסון מוגן protected store - איחסון משוייך associative storage - איחסון נתונים data storage - איחסון סיפרתי digital recording - איחסון קבוע fixed storage - איחסון קבצים עילי high level file store - איחסון קריאוגני - איחסון רב-כמות bulk storage - איחצון outing - איי a - איי-איי-אל international algebraic language ial - איי-אל-יו arithmetic logic unit alu - איי-די-אמ-אס management system integrated data . idms - איי-טי-יו telecommunication union international itu - איי-סי-אמ computing machinery acm association for - אייץ' h - אייץ'־די־אל־סי high level data link contol hdlc - אייץ'-טי-אם-אל hypertext markup language [html] - אייץ'-פי hp - איכון בעיות problem determination -
איכות דמוית דפוס near-letter quality (nlq) - איכות טיוטה draft quality - איכות מכתב letter quality. - איכות ספר book quality - אילוץ force./ constraint - אימות verification - אימות נתונים data verification - אימיס integrated management information system imis - אינדוקס indexing - אינדקס index. - אינדקס אתרים site index - אינדקס גס gross index - אינדקס עדין fine index - אינטגרציה בקנה-מידה בינוני medium scale integration [msi - אינטגרציה בקנה-מידה גדול large scale integration (lsi) - אינטגרציה בקנה-מידה גדול ביותר super large scale integration (slsi) - אינטגרציה בקנה-מידה קטן integration (ssi) . small scale - אינטגרציה סיפרתית digital integrator - אינטראקטיווי conversational - אינטראקטיוויות interactive - אינטרה-נט intranet - אינטרנט internet - אינטרנט אקספלורר internet explorer - אינטרנט סלולרי [VAP] - אינטרפט interrupt - איסוף assembling - איסוף אשפה garbage collection - איסוף וכתיבה gather and write - איסוף נתונים deta collection - איפוס clear / reset - איפוס מחזור cycle reset - איפיונים character - איפנון modulation - איפנון מישרעת (am) amplitude modulation - איפנון קוד דופקי (pulse code modulation (pcm - איפנון תדירות modulation (fm) frequency - איפשור enable - איקונין icon - איקס-21 x-21 - איקס-25 x-25 - אירגון format - אירגון החסן formating - אירגון מחדש reorganize - אירגון נתונים data organization - אירגון סדרתי ישיר organization direct serial - אירגון קבצים file organization. - אירגון קבצים אינדקס־סידרתי index-sequential file organization - אירגון קבצים אינדקסיאלי indexed file organization - אירגון קבצים אקראי random file organization - אירגון קבצים בגיבוב אקראי hashed random file organization - אירגון קבצים ישיר direct file organization - אירגון קבצים סידרתי sequential file organization - אירום eerom electronically erasable read-only memory - אירוע event. - אירוע דגל flag event - אישור acknowledgement - איתור seek - איתור התנגשויות collision detection - איתור סינכרוני חיצוני synchronous external detection - איתור פריט בטבלה בעזרת אלגוריתם look-at algorithmic table - איתור שגיאות error detection - איתור שגיאות ותיקונן error detection and correction - איתור תקלות debugging - איתות sign - איתחול boot - איתחול (2) initialization - איתחול חם warm boot - איתחול חם מיוחד Special warm boot - איתחול מחזור cycle reset - איתחול עצמי bootstrap - איתחול קר cold boot - אכיפה override - אל-אס-אי scale integration large lsi - אל-אר-סי longitudinal redundancy check lrc - אל-סי-די liquid crystal display lcd - אל־פסק uniterruptible power suply unit (ups) - אלגברה בוליינית boolean algebra - אלגול algorithmic language algol - אלגוריתם algorithm - אלגוריתם אקראי randomized algorithm - אלגוריתם גיבוב hashing algorithm - אלגוריתם היסתברותי probabailistic algorithm - אלגוריתם חיפוש search algorithm - אלגוריתם לס-וגס Las-Vegas algorithm - אלגוריתם מונטה קרלו Monte-Carlo algorithm - אלגוריתם מיון sort algorithm - אלגוריתם פולינומיאלי polynomial-time algorithm - אלגוריתם קירוב approximation algorithm - אלגוריתם תיזמון scheduling algorithm - אלגוריתמיקה algorithmics - אלט alt key - אלפא-גיאומטריה alpha geometric - אלפא-מרי alpha-meric - אלפא־נומרי alpha-numeric - אלפא-סיפרתי alpha-numeric - אלפא־פוטוגרפיה alpha photographic - אלפא־פסיפס alpha mosaic - אלפביתי alphabetic - אלפמוזאיקה alphamosaic - אלקטרומגנט electromagnet - אלקטרוני electronic - אלקטרוניקה electronics - אלקטרוניקה אנלוגית analog electronics - אם-אס-איי integration medium scale msi - אם־אס־דוס disk operating system ms-dos - אם-די-אס mds: mixed data systems - אם-וי-אס storage multiple virtual mvs - אם-פלופס million floating point m-flops - אמולציה emulate - אמצעי איחסון storage medium - אמצעי שימור hold facility - אנ-אמ-סי network management center nmc - אנגסטרום angstrom - אנושה personnel computer - אנטי־וירוס anti virus - אנטר enter key - אנלוג analog - אנלוגי analog - אנסי american national standards institute ansi - אס-אל-אס-אי integration super large scale slsi - אס-אס-אי small scale integration ssi - אס-פי-אס-אס spss tatistical package for the social sciences - אסימון token - אסינכרוני asynchronous - אסל yoke - אסמבלי assembly language - אסמבלר assembler - אסמבלר מצליב cross assembler - אספקת ייחוס reference supply - אספקת מתח רצופה - אסקי american standard code for information interchnge ascii - אסקייפ escape key. - אף-די-אם frequency division multiplexing fdm - אפ f - אפיק bus - אפיק בקרה control bus - אפיק דו־מגמי bi-direction bus - אפיק חד־מגמי uni-direction bus - אפיק מימשק כללי interface bus (gpib) general purpose - אפיק מענים address bus - אפיק מקומי local bus - אפיק נתוני־מערכת system bus - אפיק פנימי internal bus - אפל II apple ii - אפנן modulator - אפס zero - אפסה apse ada programming support environment - אפסים מובילים 000123. leading zeroes - אפסים נגררים trailing zeroes - אפקט המדרגות jaggiest effect - אפרום erasable programmable read-only memory eprom - אצווה batch - אצווה מדומה shadow batch - אקס־און/אקס־אוף xon/xoff - אקראיות randomization - אקרן - אר-אס requirement specification rs - אר-אפ rf radio frequency - אר-ג'י-בי rgb : red-green-blue - אר-ג'יי-אי rje remote job entry - אר-פי-ג'י generator rpg ii report program - ארבעה מענים four address - ארגומנט argument - אריזה pack - אריתמטיקה מסדר ראשון first-order arithmetic - אריתמטיקה מסדר שני second-order arithmetic - אריתמטיקה רבת־דיוקים multi-precision arithmetic - אריתמטיקת פרסבורגר Presburger arithmetic - ארכיטקטורה architecture - ארכיטקטורה סגורה closed architecture - ארכיטקטורה פתוחה open architecture - ארפנט arpanet advanced research network - אשייה chassis - אשכול cluster - אשפה garbage - אתנחתא hesitation - אתר site - אתר (2) storage location - אתר ייעודי designated site - אתרים אנכיים vertical sites - אתת semaphore -