לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מחשבים ומערכות מידע
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
איכות דמוית דפוס near-letter quality (nlq) -
אב טיפוס prototype -
איכות טיוטה draft quality -
אבחנה באמצעות מחשב computer assisted diagnosis -
איכות מכתב letter quality. -
אבטחה security -
איכות ספר book quality -
אבטחה היקפית peripheral security -
אילוץ force./ constraint -
אבטחה יישומית applicational security -
אימות verification -
אבטחת מחשב computer securit -
אימות נתונים data verification -
אבטחת מידע information security -
אימיס integrated management information system imis -
אינדוקס indexing -
אבטחת תוכנה software protection -
אינדקס index. -
אבנד (abnormal end) abend -
אגד cluster -
אינדקס גס gross index -
אגד מאגרים buffer pool -
אינדקס עדין fine index -
אינטגרציה בקנה-מידה בינוני medium scale integration [msi -
אגירה buffering -
אינטגרציה בקנה-מידה גדול large scale integration (lsi) -
אגן sink -
אינטגרציה בקנה-מידה גדול ביותר super large scale integration (slsi) -
אדאבאס adabas -
אינטגרציה בקנה-מידה קטן integration (ssi) . small scale -
אדום־ירוק־כחול red-green-blue [rgb -
אינטגרציה סיפרתית digital integrator -
אדון master -
אינטראקטיווי conversational -
אדריכלות architecture -
אדריכלות פון נוימן von neumann architecture -
אינטרה-נט intranet -
אדריכלות רשת מערכות systems network architecture [sna -
אינטרנט internet -
אדריכלות רשתות network architecture -
אינטרנט אקספלורר internet explorer -
או or -
או־סי־אר ocr optical character recognition -
אינטרפט interrupt -
אוגר register -
איסוף assembling -
אוגר אינדקס index register -
איסוף אשפה garbage collection -
אוגר אריתמטי arithmetic register -
איסוף וכתיבה gather and write -
אוגר בקרה control register -
איסוף נתונים deta collection -
אוגר בקרת גישה access control register -
איפוס clear / reset -
אוגר בקרת רצף sequence control register -
איפוס מחזור cycle reset -
אוגר גבולות boundary register -
איפיונים character -
אוגר דגל־מעמד flag-status register -
איפנון modulation -
אוגר הגדלה/הקטנה increment/decrement register -
איפנון מישרעת (am) amplitude modulation -
אוגר הוראה instruction register -
איפנון קוד דופקי (pulse code modulation (pcm -
אוגר הוראות זמינות current instruction register -
איפנון תדירות modulation (fm) frequency -
אוגר הזזה shift register -
איפשור enable -
אוגר היסט shift register -
אוגר זיכרון memory register -
איקס-21 x-21 -
אוגר זמן internal timer -
איקס-25 x-25 -
אוגר חשבוני arithmetic register -
אירגון format -
אוגר כללי general register -
אוגר מאגר זיכרון memory buffer register -
אירגון מחדש reorganize -
אוגר מחזורי circulating register -
אירגון נתונים data organization -
אוגר מיבדק check register -
אירגון סדרתי ישיר organization direct serial -
אוגר מיסוך mask register -
אירגון קבצים file organization. -
אוגר מכפיל register multiplier -
אירגון קבצים אינדקס־סידרתי index-sequential file organization -
אוגר מעמד status register -
אוגר מען address register -
אירגון קבצים אקראי random file organization -
אוגר מען הוראה instruction address register -
אירגון קבצים בגיבוב אקראי hashed random file organization -
אוגר מען זיכרון memory address register -
אירגון קבצים ישיר direct file organization -
אוגר נתוני זיכרון memory data register -
אירגון קבצים סידרתי sequential file organization -
אוגר פעולה operation register -
אירום eerom electronically erasable read-only memory -
אוגר פקודה instruction register -
אירוע event. -
אוגר קו מושהה delay line register -
אירוע דגל flag event -
אוגר קלט input register -
אישור acknowledgement -
אוגר קשר link register -
איתור seek -
אוגר רצף sequence register -
איתור התנגשויות collision detection -
אוגר שגיאה error register -
איתור סינכרוני חיצוני synchronous external detection -
אוגר שידוד modifier register -
אוגר תצוגת עמדה console display register -
איתור שגיאות error detection -
אוטולוגיה ontology -
איתור שגיאות ותיקונן error detection and correction -
אוטומציה automation -
אולה ula -
איתות sign -
אולטרה־סוני ultra sonny -
איתחול boot -
אולסי ulsi: ultra large scale integration -
איתחול (2) initialization -
אוסי (osi open systems interconnection -
איתחול חם warm boot -
אוסף collector -
איתחול חם מיוחד Special warm boot -
אופ (oop) object oriented programming -
אופטימיזציה optimization -
איתחול קר cold boot -
אופטיקת סיב fiber optics -
אכיפה override -
אופיין characteristic -
אל-אס-אי scale integration large lsi -
אופציה option -
אל-אר-סי longitudinal redundancy check lrc -
אופרטור operator -
אל-סי-די liquid crystal display lcd -
אופרנד operand -
אל־פסק uniterruptible power suply unit (ups) -
אוצר הוראות instruction set -
אוצר פקודות instruction set -
אלגול algorithmic language algol -
אוצר תווים character repertoire -
אלגוריתם algorithm -
אוקטלי octal -
אלגוריתם אקראי randomized algorithm -
אוקטלי בקוד בינרי binary coded octal -
אלגוריתם גיבוב hashing algorithm -
אורומ optical read-only memory [orom -
אלגוריתם היסתברותי probabailistic algorithm -
אורך length -
אלגוריתם חיפוש search algorithm -
אורך גוש block length -
אלגוריתם לס-וגס Las-Vegas algorithm -
אורך גוש קבוע fixed block length -
אלגוריתם מונטה קרלו Monte-Carlo algorithm -
אורך הוראה instruction length -
אלגוריתם מיון sort algorithm -
אורך חיים lifetime -
אלגוריתם פולינומיאלי polynomial-time algorithm -
אורך מחרוזת string length -
אלגוריתם קירוב approximation algorithm -
אורך מילה word length -
אלגוריתם תיזמון scheduling algorithm -
אורך מילה מישתנה variable word length -
אלגוריתמיקה algorithmics -
אורך מילה קבוע fixed word length -
אלט alt key -
אורך מישתנה variable length -
אלפא-גיאומטריה alpha geometric -
אורך קבוע fixed length -
אלפא-מרי alpha-meric -
אורך רגיל single length -
אלפא־נומרי alpha-numeric -
אורך רשומה record length -
אלפא-סיפרתי alpha-numeric -
אורך שדה field length -
אלפא־פוטוגרפיה alpha photographic -
אושיה chassis -
אלפא־פסיפס alpha mosaic -
אות signal -
אלפביתי alphabetic -
אות בקרה control signal -
אלפמוזאיקה alphamosaic -
אות וידיאו RGB video signal -
אלקטרומגנט electromagnet -
אות חוסם inhibiting signal -
אלקטרוני electronic -
אות מאפשר enabling signal -
אלקטרוניקה electronics -
אות מגן guard signal -
אות מעורבת mixed case -
אם-אס-איי integration medium scale msi -
אות נתונים data signal -
אם־אס־דוס disk operating system ms-dos -
אם-די-אס mds: mixed data systems -
אות פלט אפס zero output signal -
אם-וי-אס storage multiple virtual mvs -
אות פסק interrupt signal -
אם-פלופס million floating point m-flops -
אות-מספר alpha mummery -
אמולציה emulate -
אותות תזמון timing signals -
אמצעי איחסון storage medium -
אזור area -
אמצעי שימור hold facility -
אזור הוראות instruction area -
אנ-אמ-סי network management center nmc -
אזור הטלה בחומרה hardware dump area -
אנגסטרום angstrom -
אנושה personnel computer -
אזור סטטיסטי statistical area -
אנטי־וירוס anti virus -
אזור סקר survey area -
אנטר enter key -
אזור עבודה work area -
אנלוג analog -
אזור פלט output area -
אנלוגי analog -
אזור קבועים constant area -
אנסי american national standards institute ansi -
אזור קלט input area -
אס-אל-אס-אי integration super large scale slsi -
אזעקה alarm -
אס-אס-אי small scale integration ssi -
אח sibling -
אס-פי-אס-אס spss tatistical package for the social sciences -
אחד־לאחד one-for-one -
אסימון token -
אחזור מידע information retrieval -
אסינכרוני asynchronous -
אחסנה storage / hosting -
אסל yoke -
אחרונות מידע information recency -
אסמבלי assembly language -
אחרית post amble -
אסמבלר assembler -
אטום atom -
אסמבלר מצליב cross assembler -
אי e -
אספקת ייחוס reference supply -
אסקי american standard code for information interchnge ascii -
אסקייפ escape key. -
אי-אפ-אי-פי-אס international federation of information processing . ifips -
אף-די-אם frequency division multiplexing fdm -
אפ f -
אי-דטרמיניזם non-determinism -
אפיק bus -
אי-די-סי-סי-פי adccp ansi control: procedures advanced data communication -
אפיק בקרה control bus -
אי-פי-אל a programming language apl -
אפיק דו־מגמי bi-direction bus -
אי-פי-טי automatic programmed tools apt -
אפיק חד־מגמי uni-direction bus -
אי־שוויון inequality -
אפיק מימשק כללי interface bus (gpib) general purpose -
אי־שיבה לאפס non-return to zero -
אפיק מענים address bus -
אי־תלות ביחידה device independence -
אפיק מקומי local bus -
אי־תלות פיזית physical data independence -
איארום earom -
אפיק פנימי internal bus -
איבחון diagnostics -
אפל II apple ii -
איבחון מהדר compiler diagnostics -
אפנן modulator -
איבחון שגיאות error diagnostics -
אפס zero -
אפסה apse ada programming support environment -
איבר element -
אפסים מובילים 000123. leading zeroes -
איגום simultaneous peripheral operations on-line (spool) -
אפסים נגררים trailing zeroes -
איזו iso -
אפקט המדרגות jaggiest effect -
איזון אפס zero balance -
אפרום erasable programmable read-only memory eprom -
איזון אצווה batch balancing -
אצווה batch -
אצווה מדומה shadow batch -
איחוד מוציא exclusive or (xor) -
איחזור extracting -
אקראיות randomization -
איחזור מידע information retrieval -
איחסון storage -
אר-אס requirement specification rs -
איחסון (2) storing -
אר-אפ rf radio frequency -
איחסון אופטי optical storage -
אר-ג'י-בי rgb : red-green-blue -
אר-ג'יי-אי rje remote job entry -
איחסון דינמי dynamic storage -
אר-פי-ג'י generator rpg ii report program -
איחסון חיצוני external storage -
ארבעה מענים four address -
איחסון מוגן protected store -
ארגומנט argument -
איחסון משוייך associative storage -
אריזה pack -
אריתמטיקה מסדר ראשון first-order arithmetic -
איחסון סיפרתי digital recording -
אריתמטיקה מסדר שני second-order arithmetic -
איחסון קבוע fixed storage -
אריתמטיקה רבת־דיוקים multi-precision arithmetic -
איחסון קבצים עילי high level file store -
אריתמטיקת פרסבורגר Presburger arithmetic -
ארכיטקטורה architecture -
ארכיטקטורה סגורה closed architecture -
איחצון outing -
ארכיטקטורה פתוחה open architecture -
איי a -
ארפנט arpanet advanced research network -
איי-איי-אל international algebraic language ial -
אשייה chassis -
איי-אל-יו arithmetic logic unit alu -
אשכול cluster -
איי-די-אמ-אס management system integrated data . idms -
אשפה garbage -
איי-טי-יו telecommunication union international itu -
אתנחתא hesitation -
איי-סי-אמ computing machinery acm association for -
אתר site -
אתר (2) storage location -
אייץ'־די־אל־סי high level data link contol hdlc -
אתר ייעודי designated site -
אייץ'-טי-אם-אל hypertext markup language [html] -
אתרים אנכיים vertical sites -
אתת semaphore -
איכון בעיות problem determination -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות