א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
סאס SAS - סבב session - סביבה environment - סברוטינה subroutine - סגירה close - סגמנט נתונים data segment - סדנה סגורה closed shop - סדנה פתוחה open shop - סדר ביצוע execution sequence - סדר מיון collating sequence - סדר צילום phototype setting - סוג נתון data type - סוג קובץ file type - סוגרי מדרג אלגבריים algebric hierarchy parentheses - סוכם adder - סוכם חסר subtracter-adder - סוכם למחצה half adder - סוכם מוגבל limitedintegrator - סוכם מלא full adder - סוכן agent - סוס טרוייני Trojan horse - סוף end - סוף מסר end of message - סוף קובץ FOE)elif-fo-dne - סוף ריצה end-of-run (EOR) - סוף שידור end of transmission (EOT) - סוף שידור גוש end of block transmission - סופרסוני - סורק scanner - סורק אופטי scanner optical scanner - סורק ידני hand-held scanner - סורק נקודה מעופפת flying spot scanner - סורק קוד עמודות barcode scanner - סורק שולחני flatbed scanner - סחיפה drift - סטאגר STUGR - סטטי static - סטייה bias - סטייה (2) aberration - סי - סי עוף branch instauction - סי פלוס פלוס - סי-אי-איי CAI - סי־אי־פי־טי CEPT - סי-איי-סי-אס CICS - סי-אר-טי CRT - סי-אר-סי CRC - סי-בי-איקס CBX - סי-די-רום CD Rom - סי־מוס Complementary mos) CMOS - סי-סי-אי-טי-טי CCITT - סי-סי-די CCD - סי-פי-אם CPM - סי-פי-אס CPS - סי-פי-יו CPU - סי־פי/אם - סיב אופטי optical fiber - סיביות אזור zone bits - סיביות מידע information bits - סיביות מצב שגיאה error status bits - סיביות פיסוק punctuation bits - סיביות שירות service bits - סיבית binary digit bit - סיבית אפס zero bit - סיבית ביקורת check bit - סיבית גבוהה high order bit - סיבית המשמעותית ביותר most significant bit - סיבית הסימן sign bit - סיבית הפחות משמעותית least significant bit - סיבית התחלה start bit - סיבית זוגיות parity bit - סיבית נמוכה low order bit - סיבית סימן stop bit - סידרה sequence - סידרור sequencing - סידרת פיבונצ'י Fibonacci series - סידרת קריאה calling sequence - סידרתי בריר selective sequential - סיווג classifying - סיווג (2) category - סיווג רשומות classification of records - סיום end - סיום חריג Abnormal End (abend) - סיום קובץ end-of-file [EOF] - סיומת extension - סיכה pin - סיליקון silicon .Si - סימול encode - סימול (2) coding - סימון בינרי binary notation - סימן mark - סימן (2) sign (-). - סימן גוש block mark - סימן מספרי numeric character - סימן מקטע segment mark - סימן סוף נתונים end of data marker - סימן סוף סרט end-of-tape marker - סימן סוף סרט כפול double end- of-tape marker - סימן סוף קובץ end of file marker - סימן סוף שדה end of field marker - סימן סיום end mark -
סימן קבוצה group mark - סימן קובץ file mark - סימן תוף drum mark - סימן תחילת סרט beginning-of-tape marker - סינדיקציית תכנים content syndication - סינון mask - סינכרוני synchronous - סינתזה של דיבור speech synthesis - סינתיסייזר s SYnthesizer - סיסמה password - סיפוח append - סיפרה digit - סיפרה בינרית binary digit - סיפרה בקידוד בינרי binary coded digit - סיפרה דצימלית - סיפרה הפחות משמעותית least significant digit - סיפרה הקסדצימלית F - סיפרה עשרונית decimal digits - סיפרות digitize - סיפרייה library - סיפריית מערכת system library - סיפריית מתאר נתונים data description library - סיפריית תכניות program library - סיפריית תת־שגרות subroutine library - סיפרת ביקורת check digit - סיפרת מבדק סכום check-sum digit - סיפרת מרווח gap digit - סיפרת סימן sign digit - סיפרתי - ספרתי - סירוג interleave - סירוג זיכרונות memory interleaving - סך בודק checksum - סכום sum - סכום אימות total proof - סכום אצווה batch total - סכום ביקורת check sum - סכום בקרה control total - סכום גיבוב hash total - סכום מבדק - סכמה schema - סכמתי schematic - סליל reel - סמולטוק 1972. smalltalk - סמיכות תוכן proximity - סמכות קידום אתרים site promotion authority - סמל symbol - סמל (2) icon - סמל לוגי logical symbol - סמל מבדק check symbol - סמל מפסק breakpoint symbol - סמל תרשים זרימה flowchart diagram - סמלן coder - סמן cursor - סמן לא הורס non-destructive cursor - סמנטיקה semantics - סנובול SNOBOL - סף threshold - ספיק־שפה metalanguage - ספיקה throughput - ספר ריצה run book - ספר תיעוד documentation book - ספרות בינריות שקילות 11000. equivalent binary digits - ספרות משמעותיות significant digits - ספריית דיסק disk directory r - ספריית הרצה run-time library - ספריית פונקציות functions library - ספריית שורש root director - ספרן librarian - ספרנית librarian - סקטור sector - סקטור פגום bed sector - סקלרי scalar - סקר survey - סקרי ראיונות interview surveys - סקריפט script - סרגל ruler - סרגל עימוד - סרגל תכנון template - סרט tape - סרט הוראה ראשי master instruction tape - סרט זיעור microfilm - סרט מגנטי magnetic tape - סרט מחסנית cartridge tape - סרט נייר מנוקב paper tape - סרט ניקוב punched tape - סרט סיפרייה library tape - סרט סיפרייה ראשי master library tape - סרט סיפרתי numerical tape - סרט עבודה scratch tape - סרט עדכון תכנית Program Update Tape (PUT) - סרט צילום חיישן אופטי - סרט שגיאה error tape - סרט תכנית program tape - סריג grid - סריקה scan - סריקה באמצעות מלבן הסריקה raster scan - סריקה פנורמית graphics scan - סריקת סימנים mark scanning - סתירה inconsistency -