חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הפרשי הצמדה
 
 

לועזית: linkage differentials
כל סכום שנוסף לקרן בשל הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, לרבות הפרשי שער. עם עליית המדד, או שער החליפין, עולים הפרשי ההצמדה. את הפרשי ההצמדה משלם הלווה למלווה במועדים מוסכמים מראש, בדרך כלל במקביל לתשלום הקרן והריבית על פי לוח הסילוקין. במקרה של איגרות חוב, ההפרשים על הקרן משולמים בעת הפדיון ואם הריבית היא מצטברת - גם על הריבית. באיגרות חוב שבהן הריבית משולמת באופן שוטף מחושבים הפרשי ההצמדה על הריבית התקופתית ממועד ההנפקה ועד למועד תשלום הריבית. שיעור הפרשי ההצמדה נקבע על פי שני גורמים: האחד - שיעור השינוי במדד המחירים, או בשער החליפין, ממועד נתינת ההלוואה ועד למועד הפדיון או התשלום, והשני - שיעור ההצמדה של החוב לבסיס ההצמדה (כלומר, אם ההצמדה מלאה או חלקית).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021