חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הפסד
 
 

לועזית: loss
1. בחשבונאות, יתרה שלילית הנוצרת לאחר שמהכנסה שנתקבלה, בתקופה חשבונאית מסוימת, נוכו ההוצאות שהוצאו ביצירת אותה הכנסה (אם היתרה האמורה היא חיובית נוצר רווח). הפסד יכול שיתייחס לעיסקה מסוימת, לנכס מסוים או להשקעה מסוימת, כאשר אלה נמכרים בפחות ממחיר העלות. בפירמה העיסקה האמורה מופיעה כתוצאה בחשבון רווח והפסד. ההפסד בחשבון השוטף מועבר למאזן כניכוי מיתרת ההון העצמי או כתוספת לגירעון המצטבר.
2. הוצאת סכומי כסף מבלי שסכומים אלה יביאו ליצירת הכנסה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021