הסתברות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: probability

האפשרות שאמנם יקרה אירוע מסוים בעתיד. לשון אחר: הסיכוי שיקרה מאורע מסוים, או לא יקרה, בגלל תנאי, מצב, פעילות או גורם אחר, במסגרת סדרה סטטיסטית שאפשר לחזותה מראש - אם כי לא אירוע ספציפי מסוים (כמו זריקה ספציפית של מטבע) התלוי במקריות בלבד. בסטטיסטיקה, סיכוי זה מבוטא באחוזים, או כשבר עשרוני, והוא מוגדר כמנה (חילוק) של מספר הפעמים שבהם חל האירוע, מתוך סך כל האירועים האפשריים. למשל, הסיכוי שירד גשם במועד מסוים יכול להיות 0.1 מתוך 1 או 0.9 מתוך 1. כלומר, מיישמים ערך מספרי לגורמים שלא ניתן לחזותם בוודאות מוחלטת. ערכיה של הסתברות נמצאים בין 0 ל-1 (או 100%). הסתברות 0 פירושה שאין סיכוי שהדבר יקרה והסתברות 1 מציינת מאורע שיקרה בוודאות. הסתברות גדולה מ-0.5 פירושה שהסיכוי שהמאורע יקרה גדול מהסיכוי שלא יקרה, ולהפך. כלומר המספר המיוחס למאורע גבוה יותר ככל שיש ביטחון רב יותר שמאורע זה יקרה. מאחר שההסתברות מבוססת במידה רבה על חוק המספרים הגדולים, לכן כאשר ההסתברות מבוססת על מדגם הרי שככל שהמדגם יותר גדול הסיכוי שההסתברות הסטטיסטית תהיה קרובה יותר להסתברות האמיתית גדולה יותר. בלשון היומיום ההסתברות מכונה 'סיכוי' (chance/odds).