חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הנפקה לציבור
 
 

לועזית: public issue
הנפקה של ניירות ערך לציבור הרחב. אין הגדרה חוקית בחוק מהו ציבור ויכול שיהיה קיים ויכוח מהו מספר האנשים שפונים אליהם כדי שאלה ייחשבו לציבור. הנפקה לציבור יכולה להיעשות רק על ידי חברה ציבורית (או קרן נאמנות) ובתנאי שהמנפיק הוציא תשקיף שאושר על ידי הרשות לניירות ערך. אין חובת פרסום תשקיף חלה על ניירות ערך שמנפיקה המדינה באמצעות בנק ישראל. הנפקה לציבור נעשית בדרך כלל על ידי חברה שמִצתה את המקורות הכספיים העומדים לרשותה והיא זקוקה למקורות נוספים, או על ידי חברה חדשה הרוצה לגייס כספים מהציבור הרחב. בחישוב רווח למניה לשנה מסוימת, שבמהלכה נעשתה הנפקה לציבור, שפירושו שכספי ההנפקה פעלו רק בחלק משנת הכספים, יש לחשב את תרומתם יחסית לכל השנה. חברה המנפיקה מניות לציבור מקבלת על עצמה חובות דיווח שונים באופן תקופתי ושוטף, דיווח על עסקות מהותיות ועסקות עם בעלי עניין וכמו כן מנהלי החברה חייבים לקחת בחשבון את האינטרס הציבורי ולא רק את טובתם של בעלי המניות העיקריים וכיוצ"ב.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021