חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הלוואה / מִלְוֶוה
 
 

לועזית: loan
עסקה מסחרית בין שתי ישויות משפטיות, שלפיה צד אחד, הידוע כ'מלווה' (lender), מסכים להעמיד לרשות הצד השני, הידוע כ'לווה' (borrower), רכוש מסוים - בדרך כלל כסף - לשימושו הזמני, תוך הסכמה הדדית שאותו רכוש יוחזר. הלוואה יכול שתהיה עם תמורה או בלעדיה. כשיש תשלום עבור ההלוואה, התשלום מכונה ריבית (ובמקרה של רכוש אחר - רנטה). העלות הריאלית של הלוואה יכולה להיות שונה, בהתאם לדרך ולתנאים שבהם זו ניתנה. הלוואה יכול שתהיה לפירעון לפי דרישה או למועד, אם לזמן קצר ואם לזמן ארוך. היא יכולה להיות מובטחת או לא מובטחת ויכול שיתלוו לה תנאים רבים אחרים, הלובשים צורות שונות. בחוק בישראל כהלוואה (מִלווה) מוגדרת כל עסקת אשראי, לרבות ניכיון שטר והעברת חוב על פי שטר בדרך אחרת. המלווים העיקריים במשק הם מערכת הבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים וכן מוסדות ממשלתיים שונים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021