דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

אטטיזם

לועזית: etatism
מונח שמקורו צרפתי והובא מהמילה מדינה. זהו משטר שבו התכנון והניהול של חיי הכלכלה מרוכזים בידי המדינה והרואה במדינה ובפעילות הכלכלית המכוונת על ידה את חזות הכול, (להבדיל מסוציאליזם הצופה, בטווח הארוך, ביטול קיומן של מדינות). האטטיזם דוגל בהתערבות מרחיקת לכת של המדינה במשק הפרטי, הכוונתו, קביעת תפקידיו וכדומה וכן בריכוז גורמי ייצור על ידי המדינה עצמה.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022