חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הכנסה מהשקעות
 
 

לועזית: investment income
כל הכנסה הנובעת מבעלות, החזקה, או זכות ברכוש מכל סוג שהוא, שהורווחה במשך תקופה מסוימת. הכנסה כזו אפשר שתכלול גם רווחי הון. הכנסה מרכוש מתקבלת בשלוש צורות: רנטה, ריבית ורווחים (כולל דיבידנד). בתיאוריה הכלכלית הצורות השונות של הכנסה מרכוש הן חלופיות ולכן יש, בהכרח, קשר ביניהן. במצב של ודאות ושווקים משוכללים יהיו שיעורי התשואה על הכנסות מרכוש שווים ביניהם ושווים לשער הריבית. בפועל, העדפות שיש לפרטים לגבי צורות מסוימות של הכנסה מרכוש משקפות את דרגת הסיכון ואי-הוודאות שהם מייחסים לאלה ואת דרגת הסלידה מסיכון שיש להם, או דרגת הסיכון שהם מוכנים ליטול על עצמם, וכן את דרגת הידע של תנאי השוק, את הציפיות השונות לגבי רמת המחירים בעתיד וכדומה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021