דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

הכנסה ריאלית

לועזית: real income
הכנסה המביאה בחשבון לא רק את סכומי הכסף שנתקבלו בערכם השוטף, דהיינו ההכנסה הנומינלית, של יחיד, קבוצה או אומה, אלא גם את כוח הקנייה של אותם סכומים ביחס לסל מזונות מסוים, בהשוואה לתקופות קודמות. זו מתקבלת על ידי חלוקת ההכנסה הנומינלית במדד מסוים, כגון מדד מחירים לצרכן. אם ההכנסה הנומינלית קבועה ומדד המחירים לצרכן עלה - חלה ירידה בהכנסה הריאלית. כאשר החישוב נעשה לגבי כוח קנייה של שכר, הוא מכונה 'שכר ריאלי' (real wages).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022