אָחוּז כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: percent / per centum

מאית היחידה. חלק אחד מתוך מאה. סימנו %. לצורך ציון שיעור האחוזים, או ביטוי חלקו המספרי של דבר בחלקים למאה, משתמשים לעתים בביטוי 'תאחוז' (percentage).