חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הכברת רווחים
 
 

לועזית: maximization of profit
הגדלת המחזור עד לנקודה שבה העלות התוספתית של יחידה נוספת תהיה שווה ל'הכנסה התוספתית' (incremental revenue) - שהיא השינוי בהכנסה הנובע מהוספה או מהפחתה של יחידת מכירה - שניתן לקבל בעד אותה יחידה. כדי לדעת מה היא התפוקה בה מושג רווח מרבי, בהתחשב בעובדה שעלות שולית עולה בדרך כלל עם גידול התפוקה, יש לבדוק את השינוי ברווח של הפירמה הנובע מהוספת יחידת תפוקה - אם ההפרש הוא חיובי, תגדיל הגדלת התפוקה את רווח הפירמה (והיא אמנם תייצר אותה), ואם הפרש זה הוא שלילי, הגדלת התפוקה תקטין את הרווח (והיא תימנע מכך). בתנאי התחרות, תוספת הפדיון של הפירמה מכל יחידה היא מחיר יחידת התפוקה. תוספת ההוצאות היא ההוצאה השולית. הינוי ברווח של הפירמה הוא אפוא ההפרש שבין מחיר התפוקה לבין ההוצאה השולית. מכאן שפירמה הפועלת בתנאי התחרות משוכללת מגיעה להגברת רווחים בתפוקה בה ההוצאה השולית שווה לפדיון השולי. נקודה זו מהווה 'שיווי משקל בנקודה מיטבית' (best profit equilibrium). ההוצאה השולית מייצגת את עקומת ההיצע של הפירמה הבודדת; סיכום ההוצאה השולית של הפירמות הבודדות מייצג את עקומת ההיצע של השוק כולו. (ראה: שיווי משקל של פירמה.)

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021