חיפוש בלקסיקון
 
     
 
היצע הון
 
 

לועזית: supply of capital
היצע כספים להשקעות הנובע בעיקר מחסכונות משקי הבית. אנשים הנמנעים מלצרוך את כל הכנסתם הינם ספקי הון ההשקעות העיקריים. היצע הון מושפע אפוא במידה גדולה מהרגלי הצבירה ומהשימוש בחסכונות במשק. הרחבת האשראי הבנקאי לצורך זה היא בעלת תפקיד דומה לזה של חסכונות. בניתוח התנהגות היצע הון מחסכונות נמצא שלשיעורי הריבית במשק יש השפעה חובה על היקף החיסכון לחיוב ולשלילה. מקובל שריבית גבוהה מעודדת חיסכון, אולם אם אדם חוסך כדי להבטיח לעצמו רמה מסוימת של הכנסה עתידית, הוא יצטרך לצבור קרן קטנה יותר ככל ששער הריבית גבוה יותר. עלייה בשער הריבית תגרום לאדם כזה להקטין את חסכונותיו, ולהפך. באופן כללי ניתן לומר שעלייה בשערי הריבית מגדילה את השפעת העושר המקזזת במידה מסוימת את השפעת התחלופה. צינורות ההשקעה שבהם יושקעו חסכונות מושפעים מהאטרקטיביות היחסית שלהם, מזמינותם ומהיוזמה של גורמים שונים להגדיל את כוח המשיכה של ההזדמנויות להשקעה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021