היצע כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: supply

מושג יסוד בכלכלה המציין את כמות הסחורות המוצעות למכירה בשוק; במובן מצומצם יותר, כמות הסחורות אשר הספקים מוכנים למוכרן במחיר נתון בזמן מסוים. ההיצע תלוי במספר גורמים כגון עלויות ייצור, גודל השוק, שינויים טכנולוגיים, מדיניות הממשלה וכו'. באופן כללי, ככל שהמחיר של מוצר או שירות גבוה יותר, היצרנים יהיו מוכנים למכור יותר ממנו, ולהפך. עם זאת, בטווח הקצר, היצע של מוצרים ושירותים מסוימים אינו יכול להתרחב גם אם המחיר היה גבוה מאוד; מאידך גיסא, במחיר גבוה מספיק, לאורך זמן, גם היצע של מוצרים נדירים יכול לגדול.