חיפוש בלקסיקון
 
     
 
היסק / הסקה
 
 

לועזית: inference
1. בסטטיסטיקה, מסקנות לגבי תכונות סטטיסטיות של כלל האוכלוסייה על פי אוסף התצפיות ממדגם מייצג. כלומר, ההיסק הסטטיסטי מנסה לעמוד על הפרמטרים של אוכלוסייה מסוימת על סמך ידיעות, תצפיות או נתונים שנאספו על חלק ממנה בלבד. הסקה נעשית באמצעות תורת האמידה ותורת המבחנים. אלה כוללות שיטות אמידה והכרעה ביחס לערכים כמותיים וקשרים בין משתנים בלתי-ידועים המבוססים על תורת ההסתברות שלפיה ניתן לעמוד על דיוקם ועל מהימנותם. מידת האמון שאפשר לתת באומדנים שנתקבלו ממדגם תלויה בהסתברות לטעות. את סיכוי הטעות אפשר לחשב בעזרת ההיסק הסטטיסטי, אלם זאת רק במדגמים שנדגמו דגימה הסתברותית. כדי להסיק היסק סטטיסטי יש צורך שההסתברויות תהיינה ידועות אך לאו דווקא שוות, משום שניתן לתקן הסתברויות שונות באמצעות תהליכי שקלול מסוימים.
2. בעסקים, מסקנה הגיונית הנובעת מהנחות, מעובדות או מנתונים מסוימים; למשל, מסקנות הנובעות מניתוח דוחות פיננסיים של פירמה והשוואה לפירמות אחרות או לנתוני העבר.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021