הילך חוקי כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: legal tender

דבר החייב להתקבל על פי החוק לפירעון חוב כספי או כתמורה לנכס או שירות. אלה הם בעיקר שטרי הכסף שמנפיק הבנק המרכזי. לשון אחר: הילך חוקי הוא כסף שנקבע בחוק ושאי-אפשר לסרב לקבל אותו לתשלום חובות או תביעות אחרות. הנושים חייבים לקבלו ולשחרר את המשלם מאחריותו, אלא אם כן נקבע בין הצדדים - מקום שהדבר מותר - כי הפירעון ייעשה בכסף אחר, כגון מטבע חוץ, או במונחים שאינם כספיים. רוב הכספים בעולם המשמשים היום כהילך חוקי הם כספים שקיבלו מעמד זה בתוקף צו ממשלתי ולא בשל ערכם הפנימי (כמו במקרה שהכיסוי שיש להם הוא במתכת יקרה - זהב או כסף). כל הילך חוקי הוא כסף, אבל לא כל מה שמוגדר ככסף הוא הילך חוקי. למשל, שקים הנמשכים על חשבונות עובר ושב, שהם רובם של אמצעי התשלום, על אף שהם נכללים בהגדרה הכלכלית של כסף, אינם הילך חוקי. גם לא כל שטרי הכסף הם הילך חוקי, או שהם מוגבלים לגבי גובה התשלום שניתן לשלם בהם בעד חוב, או נכס, או שירות. לדוגמה, מטבעות שונים הם בארצות שונות הילך חוקי רק לתשלום עד לסכום מסוים. מטבע חוץ, על אף שהוא הילך חוקי במדינתו, ברוב המדינות (כולל ישראל) אין הוא הילך חוקי.