חיפוש בלקסיקון
 
     
 
היוון השקעות
 
 

לועזית: capitalization of investments
שיטות לבחינת כדאיות השקעה לאור התקבולים הצפויים להתקבל ממנה. השקעה, במהותה, היא ויתור על מקורות כספיים במועד ההשקעה תוך ציפייה לתקבולים כספיים גבוהים יותר בעתיד. ההנחה היא שלמשקיע יש העדפה ברורה להקדמת מועדי התקבולים, שכן ככל שאלה מתקבלים במועד מוקדם יותר הם ניתנים להשקעה מחודשת שפירושה ריבית והכנסה נוספים, מצד אחד, והקטנת הסיכון שבהשקעה המקורית, מצד שני. שיטות ההיוון מביאות בחשבון את גורם הזמן ומייחסות משקל שונה לשקל המתקבל כיום לעומת שקל שיתקבל במועד עתידי. לשון אחר: ניתן ערך יחסי לכל שקל על פי עיתוי התקבולים. בגישה זו ערכו הריאלי של כל תקבול ילך ויקטן ככל שמועד קבלתו הצפוי הוא רחוק יותר, וככל שמחיר ההון גבוה יותר. גישת ההיוון לחישוב כדאיות ההשקעות מבוססת אפוא על עיתוי זרמי התקבולים והתשלומים במזומן ועל מחיר ההון שמהוונים לפיו את הסכומים ומביאים אותם לבסיס זמן אחיד. העיקריות שבשיטות ההיוון הן: ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה מנוכה ומדדי רווחיות.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021