חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הזרמה
 
 

לועזית: injection
פעולות של הממשלה המשפיעות על גידול באמצעי התשלום במדינה, כלומר כל הוצאה לרכישת מוצרים ושירותים שמקורה אינו במגזר משקי הבית. בדרך כלל הזרמה כזו מתבצעת על ידי פעולות שעושה בנק ישראל עבור הממשלה (או גם עבור גופים אחרים של המגזר הציבורי) בעיקר בדרך של הדפסת כסף, אשראי מכוון ופעולות בשוק הפתוח. בתקופת אינפלציה מגבירות הציפיות להזרמה בשל גירעון בתקציב הממשלה לא רק את האינפלציה בעתיד אלא גם את זו שבהווה, משום שהציבור מנסה להיפטר מהמזומנים בידו מחשש לירידת כוח הקנייה שלהם. הזרמה מסיבית עלולה להביא לאינפלציה דוהרת שבסופה עלולות להתמוטט מערכות המטבע והכספים, המחירים והייצור. אם ננקטת הזרמה כחלק ממדיניות אנטי-מחזורית בתקופת שפל, הגדלת אמצעי התשלום יכולה לפעול בכיוון של גידול הפעילות הכלכלית, בתנאי שהתרחבות אמצעי התשלום מקבילה, פחות או יותר, להתרחבות הייצור ולכוחות הריאליים הפועלים במשק. גם השקעות ויצוא יוצרים הזרמה לזרם הכנסה-הוצאה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021