חיפוש בלקסיקון
 
     
 
הוראות נזילות
 
 

לועזית: reserve requirements
הוראות שמוציא בנק ישראל (הבנק המרכזי), המגבילות את אפשרויות מתן האשראי באמצעות מערכת הבנקים, באמצעות חוקי נזילות ועתודות, מגבלות נפח אשראי, קביעת שערי ניכיון משנה וכדומה. בהתאם להוראות הנזילות הבנקים חייבים להחזיק אחוז מסוים מפיקדונות הציבור בבנק ישראל גופו, כששיעור זה נקבע על פי יחס הנכסים הנזילים - הנקבעים לפי הוראות בנק ישראל - והפיקדונות. שינויים בהוראות הנזילות עשויים להגדיל או להקטין את היקף הפיקדונות בבנק ישראל ומטרתם היא כפולה: מתן ביטחון למפקידים בבנקים המסחריים והכוונת נפח האשראי שהבנקים המסחריים יכולים ליצור ובכך להשפיע במישרין על שוק האשראי ועל הרכבו. כיום הפכה המטרה הראשונה להיות משנית והוראות הנזילות משמשות, בעיקר, כמכשיר למניעת עליית אמצעי התשלום במשק ולמתן אשראי מכוון על ידי הממשלה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021