גמישות ייצור כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: elasticity of production

מודד המציין את השינוי באחוזים, של תפוקת מוצר מסוים כשתשומה מסוימת משתנה באחוז אחד וכל יתר התשומות נשארות ללא שינוי. גמישות הייצור משקפת את תכונות פונקציית הייצור שביסודה ההנחה שתהליך הייצור מאופיין על ידי תשואה קבועה לגודל.