חיפוש בלקסיקון
 
     
 
גמישות
 
 

לועזית: elasticity
בסטטיסטיקה, המידה שבה משתנה אחד מגיב לשינויים של משתנה אחר התלוי בו, כשמידה זו נמדדת, בדרך כלל, באחוזים. כאשר השינוי במשתנה האחד מביא לשינוי יחסי שווה במשתנה השני - הגמישות היא יחידתית (1); כאשר לשינוי במשתנה האחד אין כל השפעה על המשתנה השני - המצב הוא של חוסר גמישות (0); ואילו כאשר אחוז השינוי במשתנה האחד גדול מאחוז השינוי במשתנה השני - זהו מצב של משתנה גמיש. שינוי זה במשתנה מכונה גם 'גמישות פונקציה' (elasticity of function).


במחיר P0 הביקוש בשתי עקומות הביקוש הינו Q1. כשהמחיר זז ל-P1, אחוז השינוי במחיר זהה ואולם לגבי D2 הביקוש יהיה Q2, הרבה יותר מאשר לגבי D1. הווה אומר: D2 הינה גמישה יותר מ-D1.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021