חיפוש בלקסיקון
 
     
 
גירעון במאזן התשלומים
 
 

לועזית: balance of payments deficit
בסחר הבינלאומי של ישראל, מונח שמשתמשים בו כדי לציין את הסכום שבו עולה ערך היבוא של המדינה, מכל הסוגים, על ערך היצוא מכל הסוגים. כלומר: גירעון בחשבון השוטף מוגדר כגירעון המאזן והוא מכונה גם 'מאזן תשלומים שלילי' - (negative balance of payments). ברוב ארצות העולם רק שינויים ביתרות עתודות מטבע חוץ נחשבים גירעון או עודף של המאזן. לשון אחר: גירעון במאזן התשלומים הוא ירידה בעתודות המטבע ואילו עודף במאזן הוא עלייה בהן. מבחינה חשבונאית המונח 'גירעון' אינו מדויק, שכן מאזן התשלומים מתנהל על בסיס הנהלת חשבונות דו-צִדית ועל פי ההגדרה הוא תמיד מאוזן. אם יש גירעון, או עודף, במערכת חלקית שלו (כגון במאזן המסחרי, או בחשבון ההון וכו'), ההפרש צריך להתקזז על ידי סעיפי המאזן האחרים והתוצאה היא איזון כולל. אחד הגורמים למה שמכונה 'גירעון במאזן התשלומים' הוא אינפלציה בתוך הארץ הגורמת להגדלת היבוא בשל הביקוש הגובר, ובמקביל קטֵן היצוא משום שהשוק המקומי קולט את כל ההיצע בתנאים טובים. גירעון המתמשך זמן רב גורם בדרך כלל לתופעות שליליות שונות, בהן - דלדול עתודות מטבע החוץ של המדינה; הוא מעמיס נטל כבד של שירותי חוב שאותם יש לשלם לארצות חוץ בצורה של קרן וריבית על הלוואות ודיבידנד על השקעות חוץ; וכן החלשה כללית של מעמדה המדיני והכלכלי של המדינה. הפסקת הזרמת מטבע מכל סיבה שהיא יכולה לגרום לזעזועים פנימיים חזקים. אמצעים כדי להילחם בגירעון כזה - שהוא בעיה מקרו-כלכלית - כוללים בין היתר שינוי שער החליפין וקיצוצים בתקציב המדינה כדי לשחרר גורמי ייצור שיופנו לייצור ליצוא. כאשר הגירעון מלווה גם באבטלה, הבעיה הופכת קשה יותר משום שמדיניות מוניטרית מרחיבה, שמיועדת לחסל את האבטלה, תגדיל את הגירעון במאזן התשלומים ואילו מדיניות מצמצמת תגדיל, לפחות בשלביה הראשונים, את האבטלה. מציאת איזון בין אלה היא אחד מתפקידיה הקשים של המדינות הכלכלית של הממשלה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021