חיפוש בלקסיקון
 
     
 
גיוס הון
 
 

לועזית: capital raising
הגדלת האמצעים הכספיים של פירמה. גיוס הון יכול שייעשה ממקורות פנימיים (מבעלי מניות קיימים או על ידי אי-חלוקת רווחים וכיוצ"ב) ויכול שייעשה על ידי פנייה לציבור לרכוש מניות, או איגרות חוב, של הפירמה. הדרך המקובלת לגיוס הון עצמי של חברה היא באמצעות מניות. חברות הפונות לציבור יכולות להיות משני סוגים: האחד, חברות חדשות הנזקקות להון ראשוני כדי לייסד עסק חדש; והשני, חברות קיימות המבקשות להגדיל את הונן לשם קידום עסקיהן. לגבי חברות קיימות יכול שתהיה זו פנייה ראשונה לציבור ויכול שיהיו אלה חברות שמניותיהן כבר רשומות ונסחרות בבורסה לניירות ערך והן מבקשות לגייס הון נוסף. הדרישות של הרשות לניירות ערך והבורסה יכול שיהיו שונות לגבי כל אחד מהמקרים, בהתאם לתקנון הבורסה ולהוראות החוק לניירות ערך. גיוס הון בבורסה גורר אחריו קיום הוראות החוק המטיל על חברות בורסאיות חובות דיווח שונות, גילוי פרטים על בעלי עניין וכיוצ"ב. פנייה לציבור לרכוש מניות או איגרות חוב של חברה יכולה להיעשות רק על ידי חברה ציבורית באמצעות תשקיף. לעומת זאת חברה פרטית יכולה למכור את מניותיה רק לאנשים שיזמו את הקמת החברה, או למנהליה ובהתקשרות אישית עם משקיעים שונים שמספרם אינו יכול לעלות על מספר מסוים בהתאם להגבלה חוקית הקיימת לגבי מספר האנשים שניתן לפנות אליהם למטרות גיוס הון בחברה פרטית ללא תשקיף. דרך אחרת לגיוס הון על ידי חברה היא באמצעות הנפקה של איגרות חוב. (ראה: הון עצמי לעומת הון זר.)

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021