דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

גורם התפשטות

לועזית: spread effect
1. גורם המנסה להסביר את יחסי הגומלין בין אזורים שונים במדינה מבחינת רמת ההכנסות ודרגת התפתחותן הכלכלית. גורם ההתפשטות הוא התהליך שבו התפתחויות כלכליות וטכניות, שמקורן בדרך כלל במרכז הארץ, מתפשטות וחודרות לאזורים אחרים, תהליך המשפיע על צמצום אי-השוויון בין האזורים במדינה. הגורם המנוגד לו הוא גורם הנסיגה. יחסי הכוחות של שני גורמים אלה הם הקובעים בסופו של דבר את רמת ההתפתחות הכלכלית של האזורים השונים.
2. בסחר הבינלאומי, ההשפעה החיובית שיש לסחר זה על הכלכלה המקומית של העמים המשתתפים בסחר. כאשר היצוא מתרחב, גדל הביקוש בכל המשק ומתקיימת השפעת המכפיל. בטווח הקצר יש לגידול ביצוא השפעה על ההכנסה לנפש כמו לגידול בהוצאה על ההשקעה המקומית. בפועל, בשל סיבות שונות, גורם ההתפשטות הוא בעל השפעה גדולה יותר בארצות מתועשות מפותחות מאשר בארצות מעוטות פיתוח, שם ההשפעה מתקזזת על ידי גורמים שליליים, כגון בריחת הון.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022