גודל מדגם כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: sample size

מספר היחידים או הפריטים במדגם. מדגם יכול שיהיה קטן או גדול והדבר תלוי באופי האוכלוסייה שממנה נמשך המדגם.