בֶּטָא כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: beta

חלק מתיאוריה כלכלית להערכת ניירות ערך וחישוב עלות ההון, הידועה כמודל תמחור נכסי ההון. בטא מודדת את הרגישות של נכס מסוים לשינויים בשוק הכללי. אם למניה של חברה מסוימת יש בטא של 0.8, פירוש הדבר הוא שבממוצע, מחיר המניה ישתנה ב-0.8% כאשר השינוי בשוק הכללי הוא 1%. יש ויכוח עתיק יומין בשאלה אם מקדם בטא, שמחושב על-פי יחסי העבר בין המניה והשוק, מנבא את היחסים ביניהם גם בעתיד, ואכן יש כלכלנים ספקנים שטוענים ש"בטא מתה".