תשלומי העברה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: transfer payments

1. בחשבונאות לאומית, כספים שגבתה הממשלה באמצעות מִסים, ביטוח לאומי וכיוצ"ב, שהועברו ישירות ליחידים (כגון כתשלומי סעד, כפיצויי אבטלה וכדומה), ללא קשר לייצור של סחורות ושירותים על ידם, כלומר: בלי שהם יוסיפו דבר לתוצר הלאומי, ולפיכך אינם נכללים בהכנסה הלאומית. תשלומי העברה הם חלק מההכנסה הפנויה של אותם יחידים.
2. חלק מהחשבון השוטף שבמאזן התשלומים של מדינה, הכולל כספים שהתקבלו מפיצויים, שילומים וכדומה מארצות זרות; כספים שמתקבלים על ידי עובדים זרים, הנשלחים לארצות מוצאם; וכן התשלום של ריבית ודיבידנד לחברות, ממשלות וגופים בינלאומיים זרים.