חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תשואה לגודל
 
 

לועזית: returns to scale
מדד המשווה את שיעור הגידול בתפוקה כאשר כל התשומות (כגון עבודה, חומרי גלם, הון וכיוצ"ב) גדלות באותו יחס. בטווח הארוך במצב זה עשויה עקומת ההיצע של הפירמה להיות אופקית, בעלת שיפוע חיובי או בעלת שיפוע שלילי, הכול לפי תנאי ההשפעה שיש לממדי המפעל על ההוצאות הממוצעות ליחידת מוצר. בתשואה לגודל באים לידי ביטוי הן התכונות של גורמי הייצור והן התכונות של רמת הניהול. כאשר התפוקה גדלה בשיעור שווה לגידול בתשומות, התשואה הינה קבועה לגודל; כאשר התפוקה עולה בשיעור גבוה יותר מהתשומות, התשואה במקרה זה עולה לגודל; ואילו כאשר התפוקה גדלה בשיעור קטן יותר מגידול התשומות, התשואה במקרה זה יורדת לגודל. יש להדגיש שבבדיקת תשואה לגודל כל התשומות משתנות, לעומת התנאים שבחוק התפוקה הפוחתת שבו רק תשומה אחת משתנה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021