חיפוש בלקסיקון
 
     
 
בסיס
 
 

לועזית: base
1. ערך התייחסות.
2. היסוד שעליו נעשים חישובים שונים, יסוד המשתנה בהתאם למקרה. לדוגמה: שיעור הריבית הנקוב בתלוש של איגרת חוב, או ניירות ערך אחרים שיש להם שיעורי ריבית קבועים, הוא בסיס לחישוב הריבית הממשית; איגרת חוב במחיר נתון הוא הבסיס לחישוב התשואה לפדיון; היחס בין דיבידנד שוטף למניה לבין מחיר השוק השוטף שלה משמש בסיס לחישוב תשואה שנתית שוטפת; במס הכנסה, העלות של נכס או ערכו (אם זה הושג שלא בדרך של רכישה) מהווה בסיס לחישוב פחת, רווחים, רווחי הון וכדומה.
3. בסטטיסטיקה, מספר המוכפל בעצמו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021