תפקידי כסף כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: functions of money

מבחינים בארבעה תפקידים אותם ממלא הכסף מבחינה כלכלית: האחד, אמצעי חליפין לביצוע עסקות חליפין של סחורות ושירותים; השני, אמצעי לתשלומים דחויים ולאשראי; השלישי, יחידת חשבון לקביעת עלויות של מוצרים ושירותים ומדידת עושר; והרביעי, מאגר של ערך, דהיינו מלאי של כוח קנייה נזיל (לשון אחר: חיסכון) שיכול לשמש בכל עת לצריכה שוטפת. חלק מתפקידי הכסף מותנה בכך שכוח הקנייה שלו יהיה יציב לאורך זמן. בשל תפקידיו אלה הכסף מאפשר ביצוע הפעילות הכלכלית הכוללת בין השאר: חלוקת עבודה, העברת מקורות מחיסכון להשקעה, יכולת חישוב רווח או הפסד כמדריך להחלטות עסקיות וכיוצ"ב.