חיפוש בלקסיקון
 
     
 
אוכלוסיית מטרה
 
 

לועזית: target population
בסטטיסטיקה, האוכלוסייה שאותה התכוון החוקר לכלול במדגם ושלגביה מתייחסים הדיון והמסקנות. כלומר: האוכלוסייה שאותה לומדים או שלגביה יתייחסו תוצאות הניסיון. מכיוון שהחוקר אינו יכול בדרך כלל - ואף אינו מעוניין, - לחקור את כל האוכלוסייה הוא מתמקד במדגם מייצג של אוכלוסיית מטרה זו. הגדרה מדויקת של אוכלוסיית המטרה ומי נכלל בה - היא תנאי הכרחי לדגימה טובה, אם כי תנאי לא מספיק. אוכלוסייה זו יכול שתהיה שונה מזו שנדגמה בפועל והיקף האוכלוסייה שנכללה במדגם יכול שהיא קטנה מזו שעליה ביקש החוקר להחיל את ממצאיו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021