תְּפוּקָה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: output

1. זרם של מוצרים או שירותים המיוצרים בתהליך ייצור נתון בתקופת זמן נתונה על ידי יחידה כלכלית (יחיד, חברה, ענף כלכלי או העולם כולו). במושג 'תפוקה' נכלל כל דבר הבא לספק את צרכיו של האדם, בין אם הוא מתבטא במוצרים פיזיים (כגון: מזון, לבוש, כלים, בנינים וכיוצ"ב), ובין אם הוא מתבטא בשירותים (כגון חינוך, בריאות, תרבות, ביטחון וכיוצ"ב). את התפוקה מודדים במונחים כספיים ובמונחים כמותיים. מדידה במונחים כמותיים אפשרית רק בענפים יצרניים בהם ניתן לשקול או למדוד את התוצרת. בענפי השירותים המדידה היא במונחים כספיים בלבד. (השווה: תשומה).
2. התוצרת, התוצאות או השירותים המתקבלים מארגון או מפעולה. שיפור תפוקה הוא אחד היעדים של הערכת ביצוע שיכולה ללמד אם עד כמה העובד עמד ביעדים הקשורים לתפקידו.
3. בהערכת עיסוקים: התכונות הנדרשות מעובד בעיסוק, כגון ייצור מוצר, עיצוב שיטה ושינוע חומרים, כאחר הבסיסים למערכת דיפרנציאלית של פיצוי ותגמול.