תַעשִׂיָיה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: industry

1. ישות כלכלית המורכבת מעסקים שמורכבים ממפעלים.
2. מונח כללי לענפי ייצור המעבדים חומרי גלם ומכשירים אותם לסיפוק צורכי האדם, על־ידי הפיכתם למוצרים מוגמרים.
3. כל ענף כלכלי כלשהו ולאו דווקא העוסק בייצור של ממש (כגון: תעשיית תיירות).