חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תנועת הון
 
 

לועזית: capital flow
במאזן התשלומים של מדינה, תנועת השקעות של כספים אל המדינה וממנה, כשאלה כוללים הן הון פרטי והן הון ממשלתי אם לטווח קצר (ירידה ביתרות מטבע חוץ למימון יבוא; או הלואה לזמן קצר המתקבלת מחו"ל) ואם לטווח ארוך, (השקעות של פירמות או פרטים של מדינה אחת בכלכלתה של מדינה אחרת); אם באופן ישיר ואם באמצעות צינורות ביניים. הסך הכל של תנועות אלה מכונה חשבון הון המופיע כחלק ממאזן התשלומים של המדינה. תנועת הון של חובות ועתודות זהב משמש כסעיף מאזן בתשלומים בינלאומיים של אומה. תנועות הון לזמן קצר משקפות בדרך כלל הבדלים בינלאומיים בשיעורי ריבית לטווח קצר והערכה משותפת של ספסרי מטבע ביחס לשערי חליפין יחסיים. בסוף המאה ה-20 התפתחו תנועות הון בלתי-תלויות בזרמי סחורות ושירותים מארץ לארץ ובמקרים רבים נראה ששתי התופעות פועלות יותר ויותר באורח בלתי-תלוי.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021