תנודות כלכליות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: economic fluctuations

תנודות בגידול או בצמיחה של המשק. תיאוריית ההאצה ניסתה להסביר תנודות אלה והן קובצו לעתים לשלושה סוגים: האחד, מחזור עסקים שבין שיא לשיא בו חולפות תשע שנים; השני, מחזור מלאי המתמשך בין שמונה-עשר חודש לשלוש שנים; והשלישי, מחזור ארוך טווח (long-wave cycle), הנמשך כחמישים שנה.


הקו LTT הוא קו מגמה לטווח ארוך של צמיחת התל"ג במסגרת מחזור העסקים. בטווח הקצר יכול שיהיו תנודות בשיעורי התפוקה והגידול מסביב למגמה ארוכת הטווח.