דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

ניידות חברתית

לועזית: social mobility
מצב המציין מעבר של אדם משיכבה סוציו-כלכלית אחת לשיכבה גבוהה יותר.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022