חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תמחיר
 
 

לועזית: costing
שיטת חישוב המלווה במערכת חשבונאית, אשר משמשת את הנהלת הפירמה בקביעת עלויות ייצור ליחידת מוצר או ליחידת ייצור, כבסיס למדיניות המחרה. המערכת החשבונאית המשמשת את התמחיר ממיינת, רושמת, מקצה, מסכמת ומדווחת על עלויות שוטפות, עלויות צפויות וכיוצ"ב, והיא מספקת את הכלים הפנימיים של הפירמה לקביעת המוצרים הכדאיים ולפיקוח על הוצאות הייצור והמכירה ואת כלי העזר לקביעת מחיר המוצר הסופי. הווה אומר: באמצעות התמחיר מסוגלת הנהלת המפעל לדעת את המחיר העצמי של המוצר בכל שלב משלבי הייצור ועל ידי כך לפקח על העלות עד לסיום תהליך הייצור; לאתר מחלקות או תהליכי ייצור בלתי-כדאיים; לקבוע את מחיר המכירה בהתחשב בעלות ובמחירי השוק הקיימים; לתכנן את היקף הייצור, ועוד. קיימות שיטות תמחיר שונות, אותן ניתן לסווג לפי שלושה אפיונים: האחד, אופיו של תהליך הייצור (ייצור לפי הזמנה, או בתהליך רציף); השני, המחירים לפיהם מחשבים את העלויות (מחיר בפועל, מחיר היסטורי או מחיר תקני); השלישי, הטיפול בעלויות העקיפות והקבועות (העמסתן או אי-העמסתן על היחידה התמחירית). תמחיר מכונה גם 'חשבונאות העלות' (cost accounting) ומי שעוסק בתמחיר והוא בעל כושר מתאים לכך מכונה 'תמחירן' (cost accountant).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021