תמורה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: consideration

דבר ערך שצד אחד נותן לצד שני כתחליף להבטחה או פעולה. זוהי דרישה של החוק כתנאי לכשרותו של חוזה. התחייבות על פי חוזה חייבת להינתן תמורת חוב או שירות (כגון הלוואה, שניתנה לנותר שטר). התמורה חייבת להיות חוקית, אולם אין התמורה חייבת להשתוות להתחייבות שבעדה ניתנה או שתהיה מועילה למקבל.